Mantinely budú nové, šatňa zatiaľ len jedna

Pôvodné mantinely mesto nemôže použiť. Projekt nepočítal so zmenou normy z roku 2014.

Zimný štadión v Kežmarku. Ilustračná snímka: jat

Kežmarskí poslanci až na druhýkrát schválili navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu zimného štadióna. Nové mantinely budú stáť 85-tisíc eur, z toho 35-tisíc eur predstavuje dotácia od SZĽH. Navýšením rozpočtu sa poslanci zaoberali už na mimoriadnom zasadnutí 27. marca, avšak traja poslanci odišli predčasne z rokovania, takže zastupiteľstvo sa stalo neuznášaniaschopným. Poslanci sa po týždni opäť stretli, aby pokračovali v rokovaní už len o zmene rozpočtu, ktorej súčasťou bolo aj dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna.

Navýšenie rozpočtu považujú za umelé

Na rokovaní 3. apríla už zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu. Niektorí z poslancov sa však hlasovania zdržali. Prekvapilo ich, že nové mantinely nie sú súčasťou prvej etapy rekonštrukcie štadióna. „Neboli mi dané odpovede na všetky otázky, ktoré som dala. Z môjho pohľadu sa mohli použiť aj pôvodné mantinely, ktoré sa vraj používali jeden rok,“ uviedla poslankyňa Jana Majorová Garstková. To však nie je možné, pretože parametre pôvodných mantinelov už nevyhovujú aktuálnym pravidlám SZĽH. Výhrady voči rozdeleniu jednotlivých prác do prvej a druhej etapy rekonštrukcie štadióna mal aj poslanec Jozef Matia. „Tieto veci – mantinely a šatne – mali byť obsiahnuté v prvej etape. A tieto ďalšie navýšenia sa mi zdajú ako umelo navyšované,“ uviedol Matia. Podľa primátora Kežmarku Jána Ferenčáka nové mantinely boli súčasťou komplexného projektu. Keďže mesto v čase začiatku rekonštrukcie štadióna nedisponovalo potrebnou sumou (celý projekt rekonštrukcie štadióna bol vyčíslený na 7,8 milióna eur), mesto sa rozhodlo rozdeliť celý projekt na dve etapy. „Projektant dostal za úlohu pripraviť etapu tak, aby to bol funkčný štadión pre verejnosť a pre tréningy,“ uviedol Ferenčák. Nové mantinely tak boli presunuté do druhej etapy a v prvej sa rátalo s využitím pôvodných mantinelov, ktoré by sa prispôsobili novej ľadovej ploche.

Mantinely museli meniť už v roku 2016 aj v Poprade v súvislosti s prípravami na MS juniorov. Ilustračná snímka: rov

Pravidlá sú známe od roku 2014

Rozdelenie prác do jednotlivých etáp bolo podľa Ferenčáka úlohou projektanta. Už v roku 2014 pritom boli známe pravidlá aj pre mantinely. „Nové pravidlá, v ktorých sú zahrnuté aj parametre mantinelov a skiel mantinelov, boli prijaté Kongresom IIHF v roku 2014 a následne ich prijal aj Kongres SZĽH. Vek mantinelov nie je rozhodujúci. Rozmery a materiály však musia byť v súlade s pravidlami IIHF. Každý štadión musí spĺňať podmienky IIHF, to znamená, že aj mantinely musia byť podľa pravidiel,“ uviedol pre Podtatranské noviny hovorca zväzu Peter Jánošík.
Príprava komplexného projektu rekonštrukcie štadióna a jeho rozdelenie na dve etapy prišla v čase, keď už boli známe nové pravidlá pre mantinely. Namontovaním pôvodných mantinelov by tak Kežmarok nespĺňal pravidlá a je otázne, či by sa tu mohol hrať hokej. „Každý klub registrovaný SZĽH musí spĺňať najnovšie požiadavky a pravidlá IIHF. Výnimky v tomto smere posudzuje Výkonný výbor SZĽH, ale aj tie výnimky sú časovo ohraničené,“ dodal Jánošík.

Bez šatní bude hokej len ťažko

Podľa poslanca Matiu je zvláštne, že súčasťou prvej etapy nie sú ani šatne. „Šatne nebudú, čo dnes potvrdila aj vedúca odboru výstavby, pani Kelbelová. Bude len jedna šatňa s tým, že sa rokuje s nejakými sponzormi, ktorí by mali zasponzorovať ďalšiu stavbu. Je to veľká otázka, prečo sa to takto robilo, lebo na začiatku sme to schvaľovali a aj ja som bol osobne za, dvihol som ruku, lebo štadión mal byť pripravený v prvej etape na to, že sa tam začnú hrať zápasy,“ uviedol Matia.
Prvá etapa rekonštrukcie zimného štadióna má byť hotová 22. júna tohto roku. S jednou šatňou, ktorá bude určená najmä pre verejnosť, však bude len ťažko možné hrať hokejovú ligu. „Mesto Kežmarok každý rok tvorí prebytok hospodárenia. Mesto bude mať dostatočné zdroje na to, aby možno jednu juniorskú alebo dve šatne, ktoré sú potrebné, spravilo. Samozrejme, ja o tom nerozhodujem, bude to predložené poslancom,“ uviedol Ferenčák. Aj v tomto prípade očakáva primátor na zastupiteľstve búrlivú debatu.

Rastislav Ovšonka