Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1954

Nevydarená modernizácia

Električka EMU 49.0. Snímka: archív ma

Po páde pevnosti Dien – bien – phu v máji 1954 sa následne začali rokovania o prímerí v bývalej Indočíne. Novým členom NATO sa stala Nemecká spolková republika. Nepokojná severná Afrika registrovala povstanie v Alžírsku. V ČSR sa skončilo ťaženie proti „kulakom“ a začala sa ďalšia etapa protináboženských akcií. V Bratislave padli tvrdé rozsudky nad „buržoáznymi nacionalistami“ okolo Gustáva Husáka. SNR schválila 25. marca Zákon o organizácii, pôsobnosti a územnom obvode MsNV vo Vysokých Tatrách.
Signály o tom, že sa vozový park Tatranskej elektrickej železnice rozpadá, prichádzali už pár rokov po vojne. Prvé objednávky na nové električky boli, ako uvádza Vladimír Borek (In: Elektrické vozy řady EMU 49.0, s. 84) datované už v roku 1948, ale boli z rôznych dôvodov pozdržané. Na začiatku roku 1954 sa však Tatry dočkali nových električiek, ktoré boli vyrobené vo Vagónke Tatra Smíchov. Prišli štyri motorové vozy a štyri prívesné. Chvíľu bola v Poprade i v Tatrách radosť preveľká. Moderný vzhľad, hodný dizajnérov tejto fabriky, mäkké koženkové sedadlá… moderná električka. Zrejme to však bolo ušité horúcou ihlou.
Električky sa veľmi často vykoľajovali. Do prevádzky boli uvedené 24. mája 1954, ale ešte koncom mája a potom začiatkom júna došlo ku trom vykoľajeniam. Výrobca najprv argumentoval tým, že je veľmi zanedbaný traťový zvršok. Dôkladná technická previerka však ukázala nedostatky konštrukčného charakteru. Už o rok bolo jasné, že tento pokus modernizovať elektrickú železnicu do Tatier sa nevydaril.