Pri osade v Rakúsoch šesťkrát horel les

Šesť požiarov zasiahlo od 4. do 11. apríla 2,2 hektára územia Lesov mesta Spišská Belá v blízkosti osady v Rakúsoch. V osade preto vyhlásili vstup do lesa len s povolením.

Revitalizácia obhoreného lesa bude stáť osemtisíc eur. Snímka: jat

V Lesoch mesta Spišská Belá naposledy horelo v roku 2015. Začiatok apríla so sebou priniesol šesť požiarov počas ôsmich dní. Spolu zasiahli územie 2,2 hektára a spôsobili na 15 až 20-ročných porastoch škodu za 5 900 eur. V tejto sume sú vyčíslené náklady na vyčistenie po kalamite, zalesňovanie, nákup sadeníc, samotnú prácu a starostlivosť o mladé lesné porasty. Okrem priamej škody netreba zabudnúť ani na environmentálnu. Porasty sa nachádzajú v treťom a druhom stupni ochrany prírody a sú súčasťou Tatranského národného parku.

„Potrebujeme ďalších minimálne osemtisíc eur na obnovu území, na nákup sadeníc, vyčistenie plôch a následnú starostlivosť. Náklady nám nikto nepreplatí.“

 

František Pisarčík
vedúci lesnej správy Lesov mesta Spišská Belá

Horelo vždy neďaleko osady

Lesníci budú mať teraz opäť povinnosť obhorené plochy vyčistiť a dostať ich do pôvodného stavu. „Potrebujeme ďalších minimálne osemtisíc eur na obnovu území, na nákup sadeníc, vyčistenie plôch a následnú starostlivosť. Náklady nám nikto nepreplatí,“ vraví vedúci lesnej správy Lesov mesta Spišská Belá František Pisarčík.

Neďaleko osady v Rakúsoch horel šesťkrát les. Miesta nám ukázal vedúci lesnej správy Lesov mesta Spišská Belá František Pisarčík. Snímka: jat

Riešením na podobné situácie nie je poistenie, poistiť proti požiaru územie v blízkosti rómskych osád je totiž podľa Pisarčíka takmer nemožné. Všetky požiare zo začiatku apríla boli od rómskej osady v Rakúsoch vzdušnou čiarou vzdialené 200 až 400 metrov.

Vstup do lesa len s povolením

Ešte v marci schválilo obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch uznesenie, v ktorom zaväzuje  miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS) k dohliadaniu na pohyb okolo osady. „Ide o to, aby do lesa nechodili tí, ktorí nemusia a aby členovia poriadkovej služby nahlásili, keď vidia akýkoľvek oheň. Informáciu potom posúvame hasičskému záchrannému zboru,“ povedal starosta Rakús Bystrík Václav. Po piatom požiari 9. apríla vyhlásili cez obecný rozhlas v osade, že vstup do lesa v okolí osady je zakázaný a povolený pohyb v lese majú len tí, ktorí majú písomný súhlas vedenia mestských lesov. To vydáva povolenie na zber haluziny za šesť eur na dva týždne.

Cez rozhlas v osade obec upozorňovala, že do lesa môžu vstúpiť len tí, ktorí majú povolenie od vedenia Lesov mesta Spišská Belá. Snímka: jat

Za veľmi dôležité považuje starosta Rakús aj to, aby sa pohyb v lese monitoroval. „Dohodli sme sa s primátorom Spišskej Belej aj vedúcim Lesov mesta Spišská Belá Františkom Pisarčíkom, že urobíme súbor rôznych opatrení, ktoré by mali zabezpečiť dôslednejšiu prevenciu kriminality v lesoch. Zatiaľ sme vo fáze príprav materiálu,“ povedal B. Václav.

Občianska hliadka nestíha

Spišskobelianski lesníci majú protipožiarne hliadky, chodí im vypomáhať aj mestská polícia a dobrovoľní hasiči zo Spišskej Belej. Aj okoloidúci ľudia nahlasujú, keď vidia, že sa dymí. Spozorovať požiar však nie je jednoduché.

Aj do takto môže vyzerať požiar pod Tatrami. Snímka: František Pisarčík

„Mladina má výšku už štyri až šesť metrov a keď človek pozerá z osady, vidí dym, až keď je už požiar v horšom štádiu,“ vraví F. Pisarčík. Jednoduché nie je ani „ustriehnuť“ celú osadu. Poriadková služba nestíha sledovať všetko, v osade má šiestich členov.

Koordinátor MOPS Maroš Oračko tvrdí, že nedokážu ustrážiť také veľké množstvo ľudí, lebo „sú všade“. Keď nastane požiar pri osade, vedia reagovať rýchlo. „Voláme požiarnikov a ešte kým prídu, my napomáhame. Ale toto bolo nečakané,“ vraví Maroš Oračko. Podľa jeho slov by bolo riešením robiť osvetu medzi rodičmi, aby dohovárali svojim deťom. Práve deti a mládež z osady sú podľa Oračka pôvodcami požiarov. Kritické obdobie z hľadiska hrozby požiarov by malo trvať do polovice mája.

Jana Tomalová