Prinášajú iný pohľad na názvy Tatier

Vyšla nová kniha od Bohušovcov pre milovníkov Tatier, ktorí chcú vedieť viac.

Ivan Bohuš st. predstavil novú knihu. Snímka: rov

Milovníci Vysokých Tatier, ale i odborná verejnosť, zrejme pozná jedno z veľkých diel Ivana Bohuša st. – Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier. Toto, možno povedať encyklopedické dielo, vyšlo už pred viac ako 20 rokmi. V týchto dňoch sa dostáva na pulty kníhkupectiev kniha Príbehy zemepisných názvov Vysokých Tatier, ktorej základom sa stala práve táto publikácia. „Na rozdiel od názvoslovia, v tejto knihe sú aj fotografie a texty prispôsobované miestam, ktoré sú zobrazované na fotografiách. Je to ladené skôr príbehovo. Jednotlivé kapitoly nie sú delené podľa geografického členenia Vysokých Tatier, ani abecedne, ale podľa tematických celkov – podľa historických obcí a miest, ktoré mali v Tatrách chotáre, podľa územných celkov. Sú tam aj poľovnícke, pastierske či banícke názvy a tiež názvy podľa rastlín, zvierat, ale i osobností, hoci tých je už málo,“ uviedol spoluautor publikácie Ivan Bohuš ml.

Názvy prichádzali s baníkmi

„Na zaujímavosti prídete pri čítaní. Jednak je tu jazykové bohatstvo názvoslovia, našťastie mám štátne skúšky z nemčiny aj maďarčiny a latinčinu sme mali v mojich časoch veľmi dobrú na reálnych gymnáziách, takže po jazykovej stránke nebol problém. Myslím, že najzaujímavejšie názvy vytvárali baníci, ktorí prinášali názvy z tých oblastí, z ktorých prichádzali. Príkladom je Špania dolina. Špania Dolina je banícka obec na strednom Slovensku, ale máme aj Španiu dolinu v krivánskej oblasti. Baníci si sprítomnili to svoje domáce prostredie v názvosloví, a to je zaujímavé,“ povedal Ivan Bohuš st. K baníckym názvom patria napríklad aj Satan, rôzne zemepisné názvy podľa rúd, ktoré sa v Tatrách ťažili, ale napríklad aj názvy odvolávajúce sa na žaby, keďže tie boli v poverách strážcami pokladov.

Nová kniha z vydavateľstva IB Vysoké Tatry. Snímka: rov

Informácie zbieral desiatky rokov

Podkladom najnovšej publikácie z vydavateľstva IB Vysoké Tatry sú práve materiály, ktoré Ivan Bohuš st. spracovával už od roku 1949, keď sa stal riaditeľom Tatranského (dnes Podtatranského) múzea v Poprade. Autorská dvojica ponúka čitateľom v najnovšej publikácii iný pohľad na príbehy zemepisných názvov dobre známych i odľahlých kútov Vysokých Tatier. Najnovšiu publikáciu si budú môcť záujemcovia kúpiť v každom dobrom kníhkupectve nielen vo Vysokých Tatrách a ich podhorí, ale mala aby ísť aj do širšej distribúcie, takže sa s ňou budú môcť stretnúť čitatelia na celom Slovensku.

Rastislav Ovšonka