Projekty za státisíce eur prinesú zelenšie ulice aj nové parkoviská

V súvislosti s výzvou ministerstva pôdohospodárstva získalo mesto Levoča 299-tisíc eur a obec Veľká Lomnica 680-tisíc eur. Obnovy sa dočká Železničná ulica i vnútroblok.

Sídlisko Rozvoj v Levoči. Ilustračná snímka: Mesto Levoča


Ešte na jeseň minulého roku požiadala obec Veľká Lomnica v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu ministerstvo pôdohospodárstva o schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 680-tisíc eur. Koncom marca tohto roku dostali vyjadrenie: schválené. Ide o projekt Zelená infraštruktúra Železničnej ulice. „Hlavnou myšlienkou tohto projektu je manažment dažďovej vody z bytových domov, ktoré sa nachádzajú na Železničnej ulici. V rámci neho bude zrealizovaná rekonštrukcia chodníka pre peších a vybudované nové parkovacie miesta medzi jednotlivými bytovými domami. Ďalej bude zrekonštruované verejné osvetlenie, vytvoríme nové plochy pre ukladanie komunálneho odpadu, teda kontajnerové státia a medzi také dva najväčšie projekty by som zaradil zrekonštruované multifunkčné ihrisko a nový park,“ informoval starosta Veľkej Lomnice Peter Duda.

Železničná ulica vo Veľkej Lomnici. Ilustračná snímka: mam

Pribudne aj oddychová zóna so zeleňou a lavičkami

Opravené multifunkčné ihrisko sa bude nachádzať na jestvujúcom ihrisku neďaleko materskej školy a bude slúžiť pre obyvateľov tejto lokality. Oddychová zóna vznikne medzi multifunkčným ihriskom a v súčasnosti vybudovaným detským ihriskom v hornej časti ulice. Súčasťou parku bude nová sadová úprava či lavičky. Podstatou samotnej nosnej témy projektu, teda manažmentu dažďovej vody, bude vybudovanie takzvaných vsakovacích jazierok. „V súčasnosti je z plôch striech bytových domov na tejto ulici odvádzaná dažďová voda len tak, vedľa týchto domov. Voda potom vsiakne do zeme v blízkosti bytových domov, čím sa narúša statika a voda sa dostáva aj do pivníc,“ hovorí Peter Duda. Riešením podľa neho budú vsakovacie jazierka, ktoré chcú vytvoriť v zelenom páse pred každou bytovkou. „Dažďová voda vďaka nim zostane pred bytovým domom a postupne vsiakne do zeme. Čiže nebude odvedená samospádom alebo formou kanalizácie do potôčika a následne do rieky Poprad. Okrem toho, že zvýšime veľmi výrazne estetickosť celej lokality, bude to mať priaznivý vplyv aj na klímu, ktorá sa trochu zmení, pretože dažďová voda vsiakne do zeme a nebude odvedená nikde inde,“ hovorí starosta Veľkej Lomnice.

S prácami chcú začať na jar budúceho roka

K samotnej realizácii prác by v tejto obci malo dôjsť presne o rok. „Ešte je potrebné celý proces zadministrovať. To, že nám bolo doručené rozhodnutie, je len prvý krok. Následne musí dôjsť k podpisu zmluvy o NFP medzi ministerstvom a obcou. Musíme započať proces verejného obstarávania, to musí ministerstvo odsúhlasiť a po verifikovaní, že boli dodržané všetky legislatívne normy, sa uzatvorí dodatok k zmluve a tam sa určí časový harmonogram realizácie. Vzhľadom na klimatické podmienky, ktoré pod Tatrami máme, nemá zmysel sa púšťať do projektu niekedy v neskorej jeseni. Mohlo by to výrazne ovplyvniť kvalitu prác. Preto si ich chceme rozložiť na jarné, resp. letné obdobie budúceho roka,“ uviedol starosta Peter Duda.

Rekonštrukciou prejde aj vnútroblok v Levoči

Aj mesto Levoča bolo úspešné so svojím projektom Regenerácie vnútrobloku sídliska Rozvoj. Na modernizáciu a revitalizáciu sídliskového priestoru získala samospráva takmer 299-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ďalších viac ako 15-tisíc eur bude samospráva financovať z vlastných zdrojov.

Sídlisko Rozvoj v Levoči. Ilustračná snímka: Mesto Levoča

Dreviny zabezpečia ochranu proti hluku

Revitalizovať sa bude vnútroblok na celkovej ploche 5 011 metrov štvorcových. V rámci prestavby a modernizácie vnútrobloku sa odstránia existujúce, časom a užívaním, poškodené spevnené plochy, demontuje sa pôvodný mobiliár. V rámci projektu pribudnú nové spevnené plochy a exteriérové dlažby, osadí sa nový mobiliár, pribudnú nové prvky detského a workoutového ihriska, ako aj nové multifunkčné ihrisko. Súčasťou projektu sú aj prvky drobnej architektúry, a to parkový stôl, lavičky, smetné koše, stojan na bicykle, vešiak na prádlo, informačný panel, fitnes stanica, bežecký trenažér.
Bude tam aj multifunkčná zostava so šmýkačkou pre deti, priestorová preliezačka, hojdačky či pieskovisko. V rámci projektu sa vybuduje aj vsakovacia jama pri multifunkčnom ihrisku. Pribudnúť by mala aj nová zeleň. Vysadením vhodných drevín v blízkosti miestnej komunikácie sa zabezpečí protihluková funkcia, keďže sa vytvorí prirodzené odizolovanie vnútrobloku od neďalekej frekventovanej cesty I/18. V zrevitalizovanom vnútrobloku by malo pribudnúť až do sto nových stromov a kríkov.

Bude súťaž na dodávateľa

Mesto Levoča od riadiaceho orgánu už dostala rozhodnutie o schválení projektového zámeru. Momentálne samospráva očakáva návrh zmluvy. Mesto Levoča následne čaká proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Podľa schváleného projektu je doba realizácie šesť mesiacov. Presný začiatok prác bude známy až po ukončení verejnej súťaže na dodávateľa. „Realizáciou projektu dôjde k výraznej regenerácii vnútrobloku sídliska. Jeho realizáciou mesto poskytne svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva,“ uviedla zastupujúca primátorka Levoče Lýdia Budziňáková. Zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry projekt využíva ekologický princíp tvorby a ochrany zelene.

Mária Mlaková,
Rastislav Ovšonka