Rómovia zo Staničnej sa vrátili do Matejoviec

Mimoriadna situácia trvá aj po presťahovaní obyvateľov späť na Staničnú ulicu.

Rómovia sa nasťahovali späť na Staničnú ulicu. Snímka: rov

Po viac ako mesiaci sa Rómovia zo zhoreného domu na Staničnej ulici v Poprade vrátili späť do Matejoviec. „Mimoriadna situácia v meste naďalej trvá. Dnes sme poskytli obyvateľom dočasné kontajnerové bývanie. Máme dočasné napojenie na elektrickú sieť. Podarilo sa nám presťahovať dotknuté osoby a verím, že tieto podmienky budú lepšie ako v kine Máj vo Veľkej. Po Veľkej noci by sme mali začať s dobudovaním vodovodnej prípojky a trvalého pripojenia na elektrickú sieť,“ uviedol Ján Ondrišík z Krízového štábu mesta Poprad. Tieto práce by mali trvať dva až tri týždne.

Za kontajnery budú platiť

Na Staničnej ulici by mala k desiatim novým kontajnerovým obytným jednotkám a dvom so sociálnym zázemiam pribudnúť ešte jeden kontajner. Ten bude slúžiť ako pracovisko pre pracovníčky mestského úradu a Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí budú dohliadať nad poriadkom v tejto lokalite. Do nových kontajnerových obydlí sa dnes nasťahovalo 12 rodín v celkovom počte 121 ľudí, z toho 50 dospelých a 71 detí. Na základe dohody o poskytnutí prístrešia budú rodiny hradiť nájom vo výške 40 eur mesačne za jeden kontajner a 160 eur budú prevádzkové náklady formou inštitútu osobitného príjemcu. Dohody bude mesto so všetkými užívateľmi uzatvárať vždy na jeden mesiac. Mesto bude môcť od dohody odstúpiť v prípade, že budú hrubo porušované povinnosti. Tie vyplývajú z dohody a prevádzkového poriadku,“ informovala Iveta Borňáková z odboru správy majetku Mestského úradu v Poprade. „Občania, ktorí by sa mali do kontajnerov presťahovať, nemajú dlžoby voči samospráve, a to aj preto, že mesto s ich financiami hospodári formou inštitútu osobitého príjemcu,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská.

Rómovia sa nasťahovali späť na Staničnú ulicu. Snímka: rov

Variť budú na dvojplatničkách

Na Staničnú ulicu mesto okrem obytných kontajnerov dočasne umiestnilo aj dve prenosné toalety, ktoré tu budú až dovtedy, kým nebudú unimobunky so sociálnym zariadením definitívne napojené na vodu a elektrinu. Mesto predpokladá, že na výkopových prácach sa budú podieľať aj samotní obyvatelia, ktorí podľa Ondrišíka ponúkli svoju pomoc pri budovaní prípojok. Až po definitívnom pripojení kontajnerových obydlí bude môcť mesto zrušiť mimoriadnu situáciu.
Obytné kontajnery majú rozmery 6 x 2,40 x 2,80 metra. Kúrenie zabezpečuje nástenný elektrický konvektor, osvetlenie dve svietidlá. Na nákup kontajnerov popradskí poslanci schválili 150-tisíc eur z rozpočtu mesta. Obytné kontajnery predstavujú formu dočasného, tzv. prestupného bývania. Do každej unimobunky mesto zabezpečilo aj elektrické dvojplatničky, aby si mali obyvatelia na čom uvariť jedlo. Požiar obytného domu na Staničnej ulici vznikol ešte 22. februára. Postihnuté osoby boli najprv núdzovo ubytované v štyroch triedach základnej školy v Poprade-Matejovciach. Po týždni ich mesto presťahovalo do nevyužívaného objektu bývalého kina Máj v Poprade-Veľkej. Stravovanie ľudí zabezpečoval po celý čas Slovenský Červený kríž. Sociálny odbor počas vyplácania dávok aj v tejto situácii uplatňoval inštitút osobitného príjemcu tak, aby poskytnuté dávky boli použité len na to najnevyhnutnejšie. Pracovníci sociálneho odboru zároveň pomohli rodinám so zbierkou šatstva ako aj s vybavovaním dokladov, o ktoré prišli počas požiaru. Ruiny zhoreniska postupne samotní obyvatelia začali likvidovať. Zo zhoreniska bolo doteraz odvezených 15 kontajnerov odpadu.

Rastislav Ovšonka