Samosprávy podporia dobrovoľnícke aktivity

Podporia aj neformálne združenia

Mesto Stará Ľubovňa vyhlásilo výzvu Záleží nám na Starej Ľubovni. Záujemcovia sa môžu uchádzať o dotáciu na podporu revitalizácie verejných plôch, rekonštrukciu mobiliáru a vybudovanie nových prvkov v meste. O podporu vo výške až 500 eur sa môžu uchádzať aj súkromné osoby a neformálne zoskupenia či občianske iniciatívy. Žiadosti treba podať na mestskom úrade do 4. mája. Žiadosti sa budú schvaľovať najneskôr 10. mája. Dotáciu bude potrebné vyúčtovať do 5. decembra.

Hrad Ľubovňa. Ilustračná snímka: rov

Využite možnosť dotácií z kraja

Do piatku 13. apríla môžu mestá, obce, občianske združenia i neziskové organizácie požiadať o dotáciu na projekty v oblasti kultúry, športu a sociálnych služieb. Prešovský samosprávny kraj má na dotácie vyčlenených 663-tisíc eur. Rozhodnú o nich poslanci a predseda PSK. Minimálna výška dotácie je päťsto eur, maximálna päťtisíc eur. V prípade športového reprezentanta je horná hranica 12-tisíc eur. Podrobnosti o žiadostiach nájdu záujemcovia na webovom portáli krajskej samosprávy www.po-kraj.sk.

Začala jarná údržba lanoviek

Na lanovkách v Tatrách sa už začala pravidelná jarná údržba. Mimo prevádzky je už pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok. Premávať bude len cez víkendy 7. a 8. apríla, a potom 14. a 15. apríla. Do plnej prevádzky pôjde pozemná lanovka od 20. apríla. Údržba na lanovkách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese sa začne od pondelka 16. apríla. Aj tu budú lanovky cez víkendy v prevádzke. V Tatranskej Lomnici pôjdu lanovky do plnej prevádzky od 19. mája, na Štrbskom Plese od 2. júna.

Ilustračná snímka: rov

Zídu sa poslanci v Spišskej Belej

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej sa zídu na ďalšom zasadnutí vo štvrtok. Poslanci budú schvaľovať plán stavebných a investičných akcií mesta na tento rok, venovať sa budú aj výsledkom hodnotenia projektov participatívneho rozpočtu mesta, ale aj dobudovaniu komplexnej občianskej vybavenosti v mestskej časti Strážky a zmenu rozpočtu na tento rok. Zastupiteľstvo tiež bude schvaľovať ceny mesta, ktoré budú udelené pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky.

Banícky cech bude snemovať

Vo štvrtok popoludní sa v Poprade uskutoční valné zhromaždenie Baníckeho cechu horného Spiša so sídlom v Poprade. Okrem tradičných hodnotiacich správ za uplynulé obdobie sa budú členovia baníckeho spolku venovať aj plánovaným aktivitám na najbližšie obdobie. Schvaľovať tiež budú zástavu cechu. Banícky cech horného Spiša vznikol v roku 2016. Členovia spolku si dali za cieľ záchranu a zachovávanie tradície najmä v oblasti baníctva, geológie a mineralógie a s nimi súvisiacich oblastí.

Primátorom chce byť aj Ondrej Kavka

O kreslo popradského primátora má záujem ďalší kandidát. Po súčasnom primátorovi Jozefovi Švagerkovi a Petrovi Dujavovi, ktorí už avizovali, že chcú kandidovať na post primátora, tak urobil už aj Ondrej Kavka. Súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva v Poprade a podpredseda občianskeho združenia Pre mesto oznámil svoju kandidatúru na primátora už dnes, utorok, dopoludnia. Komunálne voľby sa uskutočnia v novembri tohto roku.

Ondrej Kavka. Snímka: rov

Začína sa vakcinácia proti besnote

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka štartuje 37. kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Leteckou formou ju bude realizovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR od pondelka 9. apríla do nedele 22. apríla. Na vakcináciu sa použije 312 500 návnad. Vakcinácia sa bude robiť v celom Prešovskom a Košickom kraji a v severných okresoch Žilinského kraja. Návnady sú pre človeka pri bežnom zaobchádzaní neškodné, avšak netreba sa ich dotýkať a už vôbec nie holými rukami.

 

Do škôl zapísali viac detí ako vlani

Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad bolo počas zápisu, ktorý sa konal 3. až 5. apríla, zapísaných spolu 550 žiakov. Z toho 48 zákonných zástupcov požiadalo o odklad a deväť žiakov sa bude vzdelávať v zahraničí. Podľa evidencie obyvateľstva malo prísť na zápis do Popradu 502 detí. Do Popradu tak boli zapísané aj deti z okolitých obcí. Čísla sa však ešte môžu zmeniť. Aj uplynulý školský rok bolo v Poprade zapísaných 548 detí, ale reálne nastúpilo do prvého ročníka až 556 detí.

Ilustračná snímka: rov

Skúste to do práce na bicykli

Mesto Poprad sa po roku opäť zapojilo do celonárodnej cyklistickej súťaže Do práce na bicykli. Vlani sa v Poprade do súťaže zapojilo 15 tímov a 49 súťažiacich, ktorí spolu najazdili 8 677,72 km a uskutočnili 1 121 jázd do práce a z práce na bicykli. Záujemcovia sa musia zaregistrovať najneskôr do 5. mája na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Tím môže mať dvoch až štyroch členov. Študenti musia mať k 1. máju minimálne 15 rokov. Súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba raz.

Pozor na vypaľovanie trávy

Hasičský a záchranný zbor upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, porastov bylín, kríkov, ako aj na spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Oheň sa nesmie zakladať na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 eur. Právnická osoba môže dostať pokutu až do výšky 16 596 eur. Pri kladení ohňa treba dodržiavať zásady bezpečnosti.