Sneh už nebudú musieť odpratávať majitelia nehnuteľností

Na obce a mestá čaká už od mája nová povinnosť, ktorá môže výrazne zasiahnuť do rozpočtov samospráv.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Nedávno prijatá novela zákona o pozemných komuniká­ciách (cestný zákon) zrušila povinnosť vlastníkov nehnuteľností odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k ich nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Po novom budú mať túto povinnosť správcovia miestnych komunikácií.

Nezohľadnili dopad na rozpočty

„Nesúhlasíme s touto zmenou legislatívy, keďže je finančne výrazne nákladná. V novele nebol zohľadnený dopad na rozpočet miest a obcí, ako sú náklady na techniku, mechanizmy, posypový materiál aj zamestnancov. Podľa nás je to fyzicky, finančne a majetkovo náročná kompetencia, ktorú odmietame,“ uviedol pre Podtatranské noviny hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Podľa ZMOS-u v praxi sa v budúcnosti môže stať, že samosprávy budú používať verejné financie na majetok, ktorý nie je ich majetkom, čo bude v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Samosprávam prekáža, akým spôsobom sa novela schválila, pričom o zmene sa dozvedeli, až keď ju schvaľoval parlament. Podľa ZMOS-u sa pri novele cestného zákona neuvažovalo nad všetkými dôsledkami a dopadmi a je nevyhnutné sa k tejto zmene zákona vrátiť. Novelu zákona už podpísal aj prezident a do platnosti by mala vstúpiť v máji.

Ilustračná snímka: jat

V Poprade náklady nevyčíslili

Väčšina samospráv zrejme ešte nemá vyčíslené, aké dopady na rozpočty samospráv bude mať najnovšia novela cestného zákona. V Poprade sa o miestne komunikácie stará spoločnosť Správa mestských komunikácií Poprad. O stanovisko k vzniknutej situácii a povinnosti správcov miestnych komunikácií odstraňovať bez prieťahov aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov, čo bola doteraz povinnosťou vlastníkov priľahlých nehnuteľností, sme požiadali riaditeľa SMK Petra Fabiana. „Po prijatí novely zákona o pozemných komunikáciách, ktorá sa týka údržby chodníkov v zimnom období, naša organizácia ešte nevie aký to bude mať finančný a materiálny dopad na ich údržbu, koľko bude potrebných externých zamestnancov na ručné čistenie z dôvodu šírkového usporiadania chodníkov, zakúpenie novej malej techniky, ktorá vojde na úzke chodníky a zmapovanie chodníkov, ktoré ležia na mestských alebo súkromných pozemkoch,“ uviedol Fabian. Vlastníci nehnuteľností však naďalej budú musieť odstraňovať sneh zo striech svojich nehnuteľností, ale napríklad aj visiace cencúle.

Rastislav OVŠONKA