Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 15. týždeň

* Oskar Zuber z Kežmarku, poručík 15. práporu horských strelcov, bol vyznamenaný medailou Signum laudis za statočný boj s nepriateľmi.
* V hoteli Royal (dnešná Európa) v Poprade sa 6. apríla uskutočnilo spoločné pracovné zasadnutie Hornouhorskej asociácie cudzineckého ruchu s predstaviteľmi tatranských a podtatranských kúpeľov, ako aj ďalších subjektov cestovného ruchu. Predmetom diskusií a záverov boli tri okruhy problémov: dostatok potravín a ich dodávka, vyriešenie nedostatku paliva a problémy dopravy. Kým v prvom bode sa závery opierali o zabezpečenie najmä z regionálnych zdrojov a s tým súvisiacich opatrení, problém nedostatku paliva si vyžadoval riešenie na úrovni vlády a riešenie dopravy je v kompetencii firiem zabezpečujúcich túto základnú podmienku cestovného ruchu.
* Zaujímavý článok Oskára Szelényiho vyšiel v týždenníku Karpathen Post č. 15. V ňom autor horlil za postavenie najmenej piatich sôch či pamätníkov udalostí, ale aj za to, aby sa Karpatské múzeum z Popradu premiestnilo do Kežmarku a tu aby sa zriadilo aj ďalšie múzeum – Vojenské múzeum.
* Predstavenstvo Uhorského karpatského spolku 6. apríla v Poprade prerokovalo pripravenosť na letnú sezónu a zaviazalo svoje pobočky v mestách, aby na rozhodujúcich železničných staniciach otvorili informačné strediská pre turistov.
* Celý profesorský zbor a študenti Lýcea v Kežmarku privítali na tamojšej železničnej stanici svojho profesora Imricha Mikolika, rezervného nadporučíka, ktorý sa 6. apríla vrátil z rumunského zajatia po bojoch v Sedmohradsku. Zajatý bol v roku 1916.
* Petrolejárska rafinéria, a. s., Kežmarok už koncom decembra vedela, že stojí na pokraji krachu, požiadala preto o konkurz, nevidiac iné východisko. Záujem prejavila budapeštianska firma Köolajfinomitógyár (rafinéria minerálnych olejov) za 360-tisíc korún. Táto zmena predovšetkým uspokojí veľkú časť veriteľov, nie však všetkých, takže ešte zrejme prebehnú aj nejaké súdne procesy.

Mikuláš ARGALÁCS