V Hradisku zrevitalizujú zeleň

Minulý rok sa obci podarilo z vlastných finančných zdrojov zrealizovať rekonštrukciu priestorov WC v spoločenskej sále obecného úradu. Tento rok máme naplánovanú rekonštrukciu priestorov WC na prízemí budovy obecného úradu a výmenu schodiska obecného úradu. Na cintoríne uvažujeme v svahovitom teréne uľahčiť výstup k hrobom.

Obec Hradisko. Snímka: mapio.net

Z vlastných zdrojov chceme vybudovať zopár schodov, popri ktorých budú umiestnené madlá. Postupne vybavujeme kuchyňu, kde už dnes máme k dispozícii inventár pre 105 ľudí. V priebehu roka budeme v rámci našich finančných možností revitalizovať verejnú zeleň. Obec vstúpila v roku 2017 do Záujmového združenia právnických osôb a miest a obcí okresu Kežmarok, cez ktoré by sa chcela v budúcnosti uchádzať o finančnú podporu z rôznych fondov. Obec je taktiež členom MAS SPIŠ. Sme malou obcou so 102 obyvateľmi, od čoho sa odzrkadľujú i podielové dane, preto sa do akýchkoľvek výziev budeme hlásiť v rámci možnosti nášho rozpočtu. Na športové vyžitie máme v obci dve ihriská, jedno detské ihrisko je určené pre deti do 12 rokov, druhé je určené pre športové vyžitie ako je streetball, nohejbal, prípadne tenis. Teší ma, že sa nám darí napredovať.

Stanislava Kellnerová
starostka obce Hradisko