Výborná bude rozširovať škôlku z 12 na 80 miest

V tomto roku začneme s výstavbou zberného dvora v obci, projekt nám v minulom roku schválilo ministerstvo vnútra. Stavebné práce sú už vysúťažené, takže tohto roku by sme zberný dvor mali zrealizovať. Prešiel nám aj projekt na prístavbu a rekonštrukciu materskej školy cez Integrovaný regionálny operačný program.

Obec Výborná. Snímka: www.obecvyborna.sk

Pracujeme na verejnom obstarávaní a keď všetko pôjde podľa plánov, na jeseň by sme mohli začať. Súčasná kapacita škôlky je 12 miest a mala by sa vďaka rekonštrukcii rozšíriť na takmer 80. Minulý týždeň sme dostali z envirofondu odpoveď, že nám prešiel aj projekt rozšírenia vodovodu na novej IBV. Budeme realizovať aj oplotenie obecného cintorína a z finančných prostriedkov, ktoré získame z Miestnej akčnej skupiny Tatry – Pieniny LAG, chceme vybudovať prístupovú cestu a parkoviská pre športový areál. Svojpomocne opravujeme kultúrny dom v obci. Zo spoločenských podujatí sme oslávili začiatkom roka fašiangy so sprievodom masiek, v lete budeme mať športový deň pre deti.

Viera Strelová
starostka obce Výborná