Zalesňovanie bude pokračovať aj tento rok

Vysadia tisíce stromčekov

Tento rok plánujú Štátne lesy Tatranského národného parku zalesniť takmer 280 hektárov územia postihnutého veternou kalamitou ešte v roku 2004. Vysadiť chcú celkovo 716-tisíc sadeníc. V drevinovom zložení bude rovnako ako po minulé roky prevládať smrek a smrekovec, zastúpenie však budú mať aj jedľa a borovica, z listnatých stromov to budú buk, javor, jaseň, jelša a brest. Od kalamity lesníci vysadili približne osem miliónov stromov. Obnoviť sa im podarilo takmer 3 500 hektárov kalamitného územia.

Ilustračná snímka: rov

Električky nahradia autobusy

Od 18. do 20. apríla a tiež 23. apríla budú v čase od 8.25 do 14.25 h Železnice Slovenskej republiky robiť výlukové práce na električkovej trati medzi Popradom a Starým Smokovcom. V dôsledku výluky budú všetky vlaky v týchto časoch nahradené autobusmi. Tie budú stáť v Poprade pred budovou Pošty Poprad 2, vo Veľkom Slavkove pri kostole, v Novej Lesnej pri obecnom úrade, v Pod lese pri základnej škole, v Dolnom Smokovci pri železničnej zastávke a v Starom Smokovci na autobusovom nástupišti.

 

Začínajú zber biologického odpadu

Mesto Poprad začína s rozširovaním triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu. V rámci projektu sa do všetkých domácností v rodinných domoch dostanú hnedé plastové kontajnery. Bytové domy by mali prísť na rad neskôr. Súčasťou projektu bol aj nákup traktora s čelným nakladačom a lyžicou, štiepkovač konárov, zberové vozidlo s umývačkou nádob a vážiacim zariadením. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je takmer 773-tisíc eur. Mesto sa na projekte podieľa sumou takmer 39-tisíc eur.

Kostol sv. Egídia. Ilustračná snímka: rov

Vydali knihu o sakrálnych pamiatkach

História, hodnoty, ľudia a sakrálne stavby – dimenzie a potenciál zvyšovania výkonnosti a rozvoja mesta Poprad bol názov workshopu, ktorý sa uplynulú stredu konal v Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade. Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie publikácie Sakrálne stavby a manažment cestovného ruchu v meste Poprad. Kniha je určená predovšetkým manažérom združení a organizácií zameraných na cestovný ruch a služby ako aj pedagógom na všetkých typoch škôl.

Zídu sa poslanci v Ľubovni

Vo štvrtok o 10.00 h sa na mestskom úrade zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni. Poslanci majú na programe záverečný účet mesta ako aj mestských organizácií za minulý rok. Zaoberať sa budú aj výsledkami hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť a tiež ich plánmi na tento rok. Poslanci sa budú venovať aj projektu hokejovej haly a investičným akciám.

Ilustračná snímka: archív PN

Skončila sa skialpinistická sezóna

V nedeľu sa oficiálne skončila skialpinistická sezóna. Podľa Zoznamu vyhradených miest v Tatranskom národnom parku, ktorý určuje pravidlá aj pre vykonávanie tejto aktivity, bola nedeľa 15. apríla posledným dňom v končiacej sa zimnej sezóne, kedy boli voľne prístupné vyhradené skialpinistické trasy. Vo Vysokých Tatrách sú dve takéto lokality. Až do 15. júna sú stále uzavreté prechody cez vysokohorské sedlá a značkované chodníky na štíty. Chodníky k vysokohorským chatám sú naďalej otvorené.

Mesto Poprad čaká deratizácia

Od 17. do 30. apríla sa bude v Poprade robiť deratizácia verejnej kanalizácie. Mesto žiada všetky povinné osoby urobiť deratizačné opatrenia v objektoch a zariadeniach, ktoré majú vo svojom vlastníctve alebo správe v rovnakom termíne, aby sa podporil efekt vykonaných prác. Samospráva upozorňuje obyvateľov, že k výskytu hlodavcov môže prispievať spôsob likvidácie potravín, a to vylievaním zvyškov jedál do WC, vyhadzovaním potravín do aj mimo zberných nádob či kŕmenie psov a mačiek.

Diaľničiari uzavrú tunely

V apríli a máji Národná diaľničná spoločnosť vykonáva pravidelný servis a kontroly vo všetkých diaľničných tuneloch. Už tento týždeň čaká motoristov uzávierka diaľničného tunela Šibenik pri Levoči. Ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu bude uzavretá od 21. apríla od 8.00 h do 23. apríla do 17.00 h. Pravá tunelová rúra v smere na Prešov bude uzavretá od 21. apríla od 9.00 h do 23. apríla do 18.00 h. Doprava bude v týchto dňoch presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.

Otvorili komunitné centrum

V apríli začalo svoju činnosť Komunitné centrum v Levoči v lokalite Levočské Lúky. Tento projekt realizuje mesto Levoča vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Komunitné centrum sídli v budove bývalej sýpky šľachtiteľského ústavu a je otvorené denne v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h. Jeho činnosť zabezpečujú traja stáli zamestnanci. Centrum má ambíciu stať sa regionálnym centrom komunitnej práce aj pre ostatných obyvateľov.

Spišská Nová Ves. Ilustračná snímka: spisskanovaves.eu

Prerokujú záverečný účet mesta

Vo štvrtok ráno sa na mestskom úrade zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Na programe majú záverečný účet mesta, ale aj hospodárenie mestských spoločností za uplynulý rok. Poslanci tiež budú schvaľovať laureáta Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2017. Na programe majú tiež úpravu zásad odmeňovania poslancov a budú tiež schvaľovať plat zástupkyne primátora. Rozhodovať budú tiež o dotáciách pre Chorus Iglovia a Správu Národného parku Slovenský raj.