Bušovce chcú ukončiť územný plán

Minulého roku sme spravili časť miestnej komunikácie a aj tento rok sme v rozpočte vyčlenili prostriedky na nevyhnutné opravy. Náš hlavný zámer pre tento rok je ukončiť územný plán obce. Okrem toho sa musíme postarať o bežné aktivity ako napríklad orez stromov. V obci funguje dobrovoľný hasičský zbor, každý rok organizujeme hasičské preteky. Inak to nebude ani 24. júna.

Evanjelický kostol v Bušovciach cirkev rekonštruuje. Snímka: rov

Nie je to síce investícia obce, ale evanjelická cirkev opravuje kostol v Bušovciach. V prvej etape opravili vežu, v druhej etape jednu stanu kostola a keď cirkev získa ďalšie peniaze, chce v rekonštrukcii pokračovať. V dlhodobom zámere máme v Bušovciach aj revitalizáciu parku medzi kostolmi, chceli by sme v tomto priestore vysadiť zeleň.

Daniel Jurek
starosta obce Bušovce