Historický kalendár – 18. týždeň

» 3. mája zomrela učiteľka Matilda Bystrá (12. 1. 1914 Brloh, Česko – 3. 5. 2003 Poprad). Striedavo navštevovala českú a nemeckú základnú školu v Českom Krumlove. Stredné vzdelanie získala v 30. rokoch v kláštore dievčenského ústavu v Českých Budějoviciach a po jeho ukončení začala pracovať ako učiteľka v Řevnicích a Dečíne. Neskôr s manželom odišla na Slovensko a pôsobila ako učiteľka v Prešove a v Levoči. V roku 1945 prišla jej rodina do Popradu. Od roku 1947 začala pôsobiť ako učiteľka materskej školy, v roku 1956 nastúpila ako učiteľka na terajšiu ZŠ na Francisciho ulici, odkiaľ odišla do dôchodku. Ako učiteľka bola pri zakladaní družobných vzťahov s Ústí nad Orlicí. Do sŕdc mnohých Popradčanov sa však zapísala ako učiteľka nemeckého jazyka a literatúry.

» 5. mája zomrel pedagóg a básnik Andrej Eccard (1650 na neznámom mieste – 5. 5. 1703 Kežmarok). Študoval na univerzite vo Wittenbergu. V roku 1682 ho Kežmarčania zavolali na miesto rektora ich školy. Eccard pozvanie prijal, ešte v tom istom roku nastúpil a vyučoval zrejme do svojej smrti. Ešte ako mladý uverejňoval príležitostné latinské verše – matke, priateľom, významným cirkevným činiteľom a zaradil sa k tým kežmarským pedagógom, ktorí písali pre svojich žiakov divadelné hry. Napísal hru o Abrahámovom obetovaní syna Izáka.

» 5. mája zomrel hudobný skladateľ a pedagóg Ján Móry (10. 7. 1892 Banská Bystrica – 5. 5. 1978 Bratislava). Odmalička prejavoval hudobné nadanie a hudba sa mu stala celoživotnou záľubou. Študoval na obchodnej akadémii v Budapešti a popritom sa vzdelával v hudobnej teórii a kompozícii. Obchodnú prax v Hamburgu a Berlíne využil na štúdium kompozície. Po otcovej smrti roku 1916 viedol rodinný veľkoobchod v Banskej Bystrici a od roku 1921 bol majiteľom Nového Štrbského Plesa a Hotela Móry, ktoré zdedil od otcovho brata, architekta a staviteľa Karola Móryho. Postupne tam dostaval ďalšie hotelové a prevádzkové budovy, súkromnú vilu, vyhliadkovú kaviareň Monte Móry, Kostolík sv. Kríža, plaváreň i tenisový kurt. Vo februári 1945 bola na jeho majetok uvalená národná správa a s rodinou ho musel do 24 hodín opustiť. Žil v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil ako učiteľ a v rokoch 1946 až 1960 ako riaditeľ hudobnej školy. Napriek veľkej snahe sa mu majetok už nikdy nevrátil, súkromnú vilu reštituovala až jeho manželka po roku 1990. V jeho skladateľskom odkaze je vyše dvesto piesní, zbory, cirkevné, komorné a orchestrálne skladby. Je autorom 12 hudobnodramatických diel. Po odchode do dôchodku v roku 1962 žil v Bratislave. Na vlastnú žiadosť ho pochovali v rodinnej hrobke v Banskej Bystrici.

» 8. mája zomrel lekár a publicista Amand Viliam Smith (1754 Wroclaw, Poľsko – 8. 5. 1838 Kežmarok). Vo Viedni dosiahol doktorát medicíny a magistrát farmácie. Od roku 1787 pôsobil ako praktický lekár vo Viedni, koncom 18. storočia sa stal mestským lekárom a senátorom v Kežmarku. V roku 1807 vydal tlačenú výzvu obyvateľom mesta a okolia, aby prispeli na založenie všeobecnej mestskej nemocnice. Vydal niekoľko príručiek pre praktických lekárov. Venoval sa aj hudbe. Knižnici kežmarského lýcea daroval viac diel, medzi nimi i slovacikálnych. V lýceu založil základinu na jej podporu.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.