Mesto opraví most nad Zdravotníckou ulicou

Po moste majú zakázané jazdiť nákladné autá už od roku 2013. Dôvodom je jeho zlý technický stav.

Začala rekonštrukcia mosta na Francisciho ulici v Poprade. Snímka: Mesto Poprad

Minulý týždeň začala dlhoočakávaná rekonštrukcia mosta na Francisciho ulici. V prvej etape sa bude most opravovať za plnej premávky s tým, že doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Takýto režim by mal potrvať do konca júna. Potom by sa mal most na viac ako dva mesiace úplne uzavrieť pre automobilovú dopravu. Ukončenie prác je naplánované na 15. september. V prípade vytvárania veľkých kolón a dopravných komplikácií nie je vylúčené, že most sa úplne uzavrie aj skôr.

Oprava za takmer 196-tisíc eur

„Ide o strategicky dôležitý cestný objekt v širšom centre mesta. Jeho technický stav si vyžaduje rekonštrukciu. Naším cieľom je rekonštrukcia mosta a zvýšenie bezpečnosti samotnej cestnej premávky,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Po rekonštrukcii by sa mala nosnosť mosta zvýšiť na štyridsať ton. V rámci rekonštrukcie sa rozoberie stará a položí nová roznášacia doska pod cestou. Most dostane nové rímsy a opláštenie pod mostom a tiež nový asfaltový povrch.
Opravia sa tiež priľahlé úseky ciest. Počas prác bude obmedzená doprava aj popod most na Zdravotníckej ulici. Projektanti ani stavbári sa pri rekonštrukcii nemôžu oprieť o žiadnu pôvodnú dokumentáciu. Podľa viceprimátora Antona Andráša sa dokumentáciu k mostu nepodarilo nájsť. Vek mosta sa tiež len odhaduje. Predpokladá sa, že bol postavený niekedy v 50-tych či 60-tych rokoch minulého storočia. Zhotoviteľom stavby je popradská spoločnosť Slov-via. Mestské zastupiteľstvo na túto rekonštrukciu vyčlenilo v rozpočte 300-tisíc eur, konečná cena po verejnom obstarávaní bude takmer 196-tisíc eur.

Dôvodom rekonštrukcie je zlý technický stav mosta. Snímka: rov

Opravu potrebuje aj most na Alžbetinej ulici

Rekonštrukciu si vyžaduje aj ďalší most v Poprade, z ktorého bola v rovnakom období ako na Francisciho ulici vylúčená nákladná doprava. Ide o most na Alžbetinej ulici, pred vjazdom na veľkú okružnú križovatku, ponad rieku Poprad. V rozpočte mesta na tento rok schválili poslanci peniaze na projektovú dokumentáciu pre opravu tohto mosta. „Až projekt nám povie, v akom stave je most a koľko bude potrebných peňazí na jeho rekonštrukciu,“ uviedol Švagerko. Mesto tiež pripravuje prestavbu križovatky ulíc Banícka a J. Curie pri nemocnici z klasickej na okružnú. V tomto období sa spracúva projektová dokumentácia. Výhodou tejto križovatky, v porovnaní s tou pri nákupnom centre Billa je to, že všetky pozemky sú tu vo vlastníctve mesta. Problém však môže vzniknúť, ak sa prestavba križovatky dotkne podzemných inžinierskych sietí a tie bude nutné prekladať, čo sa môže odraziť vo zvýšených nákladoch na rekonštrukciu.

(rov)