Na povstanie v Liptovskej Tepličke nezabúdajú

Ďalšia pamätno-informačná tabuľa SNP (informačný panel SNP) je na svete. Je to už v poradí tretia tabuľa, ktorá bude informovať o priebehu SNP v okrese Poprad. Po Kvetnici a Lučivnej bude táto umiestnená pri pamätníku SNP pred obcou Liptovská Teplička.

Tabuľa v Liptovskej Tepličke. Snímka: archív MM

S vedením obce sme sa na jej výrobe a umiestnení dohodli ešte minulý rok. Práve Liptovská Teplička je v zachovávaní tradícií a odkazu SNP príkladom pre ostatné obce nielen v okrese Poprad. Po vydaní publikácie Partizánska obec Liptovská Teplička a vyhotovení spomínanej tabule má obec v pláne aj ďalšie aktivity v tomto smere. Pripravuje sa obnovenie pamätnej tabule SNP na budove základnej školy v obci, výstavba repliky partizánskeho bunkra, umiestnenie informačnej tabule o padlých na cintoríne a ďalšieho informačného panelu SNP. Okrem toho sa obec príkladne stará o vojnové hroby a pamätníky venované udalostiam 2. svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú v jej katastri. Aj tentokrát som pri výrobe tabule spolupracoval s firmou Artateliér Poprad.

Marcel Maniak