O vzniku Československa sa bude hovoriť aj pod Tatrami

Sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov si pripomenieme aj v Poprade odbornou konferenciou.

Ilustračná snímka: rov

„Už vlani sme čakali na to, kto s čím vyjde k stému výročiu vzniku Československa v tomto meste. Keďže sme nezaregistrovali žiadne dianie, ktorým by si niekto chcel pripomenúť takéto významné výročie, tak sme spolu s Podtatranskou knižnicou urobili projekt, v ktorom sme sa zamerali na to, čo a ako to bolo so vznikom Československa v Poprade,“ uviedol autor projektu Mikuláš Argalács. Výsledkom je medzinárodná konferencia pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorú pripravila Podtatranská knižnica v Poprade v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade a Štátnym archívom Prešov, pracovisko Archív Poprad.

Vlani si dal v Poprade zastávku aj vlak Československých légií. Snímka: rov

Prednášky sú zamerané najmä na Poprad

Konferencia sa uskutoční v Podtatranskej knižnici v Poprade v utorok 5. júna. Jej názov je Vznik Československa – priebeh a vplyv na rozvoj Popradu a jeho okolia. Prioritným adresátom tejto konferencie sú učitelia základných a stredných škôl z Popradu a okolia. Hoci výročie pripadá až na október, konferencia sa koná už v júni, aby učitelia mali na jeseň nielen informácie, ale aj zborník so všetkými prednáškami, ktoré na tejto akcii odznejú „a budú vedieť, čo majú rozprávať,“ doplnil autor projektu.
Prednášať budú viacerí odborníci. Hneď v úvode vystúpi jedna z najväčších kapacít na túto tému v Českej republike – Helena Nosková z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, ktorá ponúkne český pohľad na to, prečo vzniklo a prečo zaniklo Československo. Jana Piteková z Inštitútu Štefana Náhalku Katolíckej univerzity v Poprade bude hovoriť o tom, čo prinieslo Československo regiónu pod Tatrami. Martina Šlampová z popradského archívu oboznámi účastníkov s témou vzniku Československa v archívnych dokumentoch a Božena Malovcová bude hovoriť o Svite ako produkte Československa. Pavol Minarčák bude hovoriť o zbierkových fondoch Podtatranského múzea vo vzťahu k vzniku Československa. Rastislav Mačura sa venuje prínosu nového štátu pre rozvoj vzdelanosti a umenia v Poprade a Tatrách, Mikuláš Argalács bude hovoriť o prínose pre rozvoj športu, Marcel Maniak o idee Československa v boji za slobodu. Celú konferenciu uzavrie prednáška Viliama Rotha, ktorý sa zo slovenského pohľadu pozrie na to, prečo vzniklo a prečo zaniklo Československo. Medzi prednášajúcimi bude aj finalista celoslovenskej dejepisnej olympiády Róbert Bednár z Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, ktorý bude hovoriť o ohlase vzniku Československa na území okresu Poprad.

Ilustračná snímka: rov

V zborníku budú aj doteraz nepublikované veci

V zborníku budú nielen prednášky, ktoré odznejú priamo na konferencii, ale aj niekoľko bonusov navyše. K takým možno radiť spomienky vtedajšieho starostu (primátora) Popradu Kolomana Förstera na noc zo 14. na 15. decembra 1918, kedy do Popradu prišiel obrnený vlak s československým vojskom.
Zaujímavosťou budú u nás vôbec prvýkrát publikované zábery tohto obrneného vlaku. „Podarilo sa mi nakontaktovať na jedného nadšenca z Čiech, ktorý sa zaoberá obrnenými vlakmi. Do Popradu v tú noc zo 14. na 15. decembra prišiel obrnený vlak. Tento človek mi k tomu poskytol všetky informácie, taktiež napísal článok do zborníka. V Poprade je to úplná novinka,“ dodal Mikuláš Argalács.
Hoci je konferencia prioritne určená pre učiteľov základných a stredných škôl, zúčastniť sa jej môže aj široká verejnosť. Treba sa však poponáhľať a svoju účasť potvrdiť čím skôr, keďže kapacita sály v knižnici je obmedzená.

Rastislav Ovšonka