Plaváreň bude zatvorená minimálne do konca júna

Komplikácie spôsobili filtre na čistenie vody, ktoré prestali fungovať.

 

Krytá plaváreň vo Svite. Snímka: rov

Po takmer štyridsiatich rokoch nepretržitej prevádzky vypovedala plaváreň vo Svite službu. Postarali sa o to oba veľkoobjemové pieskové filtre. Prvý vypovedal službu ešte minulý rok, čo malo za následok únik piesku do bazénov a následné odstavenie tohto filtra. Prevádzka bazénov bola odvtedy zabezpečovaná len prostredníctvom zálohového funkčného pieskového filtra. V piatok 4. mája sa pokazil aj druhý filter. „Aj napriek všetkým vykonaným opatreniam nebolo možné bazénovú vodu prečistiť a zabezpečiť bezpečnú, hygienicky nezávadnú prevádzku bazénov. Z dôvodu, že nie sú splnené podmienky pre prevádzku bazénov – kvalita bazénovej vody, bolo nutné prevádzku plavárne zatvoriť až do odvolania,“ uvádza sa v stanovisku mesta k zatvoreniu plavárne.

Plaváreň mení investičné priority

„Je to problém s filtrom, ale celá technologická časť plavárne je problémová. Možno povedať, že Bytový podnik ako správca plavárne sa s technologickou časťou trápi už asi desať rokov. To, že sa to darilo udržiavať, je len ich šikovnosť. Bytový podnik už asi osem rokov žiadal, aby sa mesto touto situáciou zaoberalo. Plaváreň je však určitý nadštandard pre také malé mesto, akým je Svit, a preto v rozpočte sme doteraz nevideli priestor, aby sme sa plavárňou špeciálne zaoberali. Hľadali sme nejaké eurofondové možnosti, ale tie sa prešvihli v minulom období a teraz situácia vyvrcholila haváriou oboch filtrov,“ povedal o aktuálnej situácii na plavárni primátor Svitu Miroslav Škvarek.
Krátko pred haváriou druhého pieskového filtra sa v plavárni uskutočnila plánovaná technická odstávka 9. až 27. apríla. Tá podľa mesta nemala s následnou haváriou pieskového filtra žiadnu súvislosť. Predpokladané náklady na výmenu technológie úpravy bazénovej vody predstavujú približne 140 až 170-tisíc eur.

Krytá plaváreň vo Svite si vyžaduje väčšiu investíciu, nielen hasenie havárie. Snímka: rov

Na celkovú obnovu by potrebovali 2,2 milióna eur

Keďže nie je možné zabezpečiť filtrovanie bazénovej vody, vzniknutá situácia si vyžaduje celkovú rekonštrukciu technologických zariadení upravujúcich kvalitu bazénovej vody. Výmena technológie si bude vyžadovať dlhší čas a hlavne finančné prostriedky. „My máme pripravený projekt rekonštrukcie plavárne, len problém je v prioritách. Vzniknutá havária však so sebou priniesla prehodnotenie priorít použitia financií. Zasadala finančná komisia, ktorá odporučila prefinancovanie opravy technológie. Na odstránení problému sa už začalo pracovať, keďže stará technológia sa už ani nedá repasovať či opraviť. Začali sme už komunikovať aj s dodávateľom, ktorý by mal vymeniť technologickú časť bazéna,“ dodal primátor. Keď dôjde k dohode v zastupiteľstve a nenastanú nepredvídané okolnosti, tak do konca júna by mohla byť plaváreň opäť v prevádzke.
Technológia úpravy vody nie je jedinou vecou na plavárni, ktorá si vyžaduje investície. Objekt by bolo potrebné zatepliť. Modernizáciu si vyžaduje prakticky celý objekt, ktorý bol daný do užívania ešte v roku 1982 a odvtedy tu nebola žiadna rozsiahlejšia rekonštrukcia ani modernizácia technologickej časti bazénu. Počas predošlého obdobia boli realizované len nutné opravy a údržba súvisiaca s bežnou prevádzkou. Na celkovú rekonštrukciu by mesto potrebovalo 2,2 milióna eur. Mesto ročne dotuje prevádzku plavárne sumou približne 150-tisíc eur.

Rastislav Ovšonka