Poruchu vodári odstraňovali takmer týždeň

Takmer týždeň trvala porucha na vodovodnom potrubí na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Jakuba Kraya pri novom evanjelickom kostole v Kežmarku.

Porucha na vode pri evanjelickom kostole v Kežmarku. Snímka: jat

„Na dispečing našej spoločnosti bola porucha vodovodného potrubia nahlásená 21. apríla,“ uviedla hovorkyňa Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Božena Dická. Voda tiekla po ceste nielen v sobotu 21. apríla, ale aj niekoľko nasledujúcich dní. Viacerí si kládli otázku, prečo túto poruchu nikto neopravuje a kto zaplatí náklady na vodu, ktorá niekoľko dní tiekla po ceste.
Podľa Dickej si uvedená porucha vyžadovala nevyhnutné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti poruchového potrubia. Keďže v tom čase došlo aj k ďalším poruchám, ktoré priamo ohrozovali majetok a dodávku pitnej vody pre obyvateľov, odstránenie poruchy vodovodného potrubia pri novom evanjelickom kostole si vodárne naplánovali odstrániť v najbližšom možnom termíne, ktorým bol štvrtok a piatok 26. a 27. apríla. V týchto dňoch sa poruchu pri kostole vodárňam aj podarilo opraviť. Voda tak vytekala na cestu viac ako päť dní. Vodárne však upokojujú ľudí tým, že tento únik vody nepocítia vo svojich faktúrach. „Výver vody nebude spoplatnený zákazníkom a je priamym nákladom spoločnosti. Naša spoločnosť sa ospravedlňuje zákazníkom za vzniknuté problémy spojené s realizáciou opravy havárie vodovodného potrubia,“ uviedla Dická.
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť od začiatku roka odstraňovala už 337 porúch na verejných vodovodných sieťach, ktoré prevádzkuje. Podľa Dickej, ak voda z prasknutého potrubia vyteká na viditeľné miesto, tento typ porúch sa rýchlejšie a jednoduchšie odstraňuje, ako tie poruchy, ktorých úniky sú skryté.

(rov)