Pravidlá platia aj bez návštevného poriadku

Ak budeme podľa Pavla Majka egoisti, niektoré pravidlá ani nevzniknú.

Ilustračná snímka: Pavel Hanko

Ani viac ako rok po zistení, že Tatranský národný park nemá platný návštevný poriadok už asi 13 rokov, stále nie je schválená nová norma, ktorá by komplexne a detailne upravovala využívanie chráneného územia turistami. „Posunuli sme sa dopredu. Stretli sme sa so zástupcami športových klubov, požiadali sme ich o súčinnosť. Pevne verím, že všetkým úprimne záleží, aby nový návštevný poriadok bol kvalitne pripravený,“ uviedol po minulotýždňovom stretnutí so zástupcami športových a turistických organizácií riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.
O prípadných zmenách, ktoré by mal obsahovať nový návštevný poriadok, zatiaľ šéf tatranských ochranárov nechcel hovoriť. „Žiadne zmeny nebudeme zverejňovať predtým, než to bude prerokované a odsúhlasené konsenzom všetkých zúčastnených strán. Chce­me sa vyhnúť tomu, aby bol celý proces narúšaný zvonku ľuďmi, ktorí nie sú cieľovou skupinou a už len z princípu by nabúravali komunikačné kanály, ktoré sa snažíme vytvoriť,“ dodal Majko. Rovnako tak ochranári nechcú hovoriť o termíne prijatia nového návštevného poriadku. „Nemáme sa kde ponáhľať. Bolo by predčasné, aby som teraz hovoril o nejakých termínoch, ktoré budú nesplniteľné,“ uviedol Majko. Prioritou pri príprave nového návštevného poriadku je ochrana prírody a zachovanie prírodných daností. Až sekundárne je to o športových činnostiach za presne stanovených podmienok.

Chata pod Rysmi. Snímka: rov

Sezónna uzávera platí do 14. júna

Pohyb návštevníkov v Tatranskom národnom parku tak momentálne upravujú dve normy. Jednou je Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku zo 14. júna 2017, ktorý upravuje vykonávanie horolezectva, skalolezectva, skialpinizmu, lyžovania, snoubordingu, pohyb v sprievode oprávnenej osoby či lety na závesných klzákoch a padákoch. Tento zoznam vydal Okresný úrad Prešov spolu s Okresným úradom Žilina. Druhou normou, ktorá upravuje pohyb návštevníkov po turistických značkovaných chodníkoch, je rozhodnutie Okresného úradu Prešov z 25. októbra minulého roku o obmedzení vstupu verejnosti do jednotlivých častí TANAP-u formou sezónnej uzávery, ktorá platí od 1. novembra do 14. júna kalendárneho roka. Súčasťou rozhodnutia je aj kompletný zoznam chodníkov, ktorých sa toto obmedzenie týka.

Poľské Rysy. Ilustračná snímka: rov

Na Slavkovský štít až v polovici júna

Sezónna uzávera podľa rozhodnutia prešovského okresného úradu obsahuje všetky chodníky, ktoré boli aj v starom návštevnom poriadku. Vo Vysokých Tatrách však došlo ku dvom zmenám. Na časť Tatranskej magistrály v úseku Velické pleso – Batizovské pleso – Sedlo pod Ostrvou – Popradské pleso – rázcestie Trigan sa sezónna uzávera nevzťahuje. Naopak, podľa už neplatného návštevného poriadku bol pre turistov prístupný chodník zo Slavkovskej vyhliadky na Slavkovský štít v prípade, že na ňom nebol sneh. Podľa nových pravidiel sa aj na tento chodník vzťahuje až do 14. júna sezónna uzávera. Všetky značkované turistické chodníky budú pre turistov otvorené od piatku 15. júna. Podľa Majka je pre amatérskych turistov v Tatrách dostatok vyznačených turistických trás – viac ako 600 kilometrov. „Ak sa chce niekto za účelom športových aktivít dostávať mimo značených chodníkov, musí mať nejaké základné znalosti a musí disponovať nejakým výstrojom,“ uviedol Majko. Posledný prípad z minulej nedele z Končistej, kde zahynul poľský turista je príkladom, že muž možno aj mal vybavenie, ale chýbali tam znalosti.

Ilustračná snímka: jat.

Kompromis možno nikdy nevznikne

Dôvod, prečo TANAP stále nemá platné základné normy, komentoval Majko slovami: „Nastáva stavebný boom. Ľudia chcú z toho územia vytrhnúť čo najviac len pre seba a pre svoje egoistické zámery, preto sa nedivím, že kompromis sa dlho hľadá a možno ani nikdy nevznikne, keď sú ľudia, ktorí nevedia ustúpiť zo svojich zámerov a pozícií a rešpektovať to, že pohyb návštevníkov, podnikanie a život v národnom parku sa odvíja od limitov, ktoré nastavuje ochrana prírody, tak vždy narazí na nejaký problém.“ Podobný, ak nie väčší problém je aj so zonáciou národného parku. O tej sa hovorí už asi 25 rokov a dodnes neexistuje. „Spracovávame, rokujeme, termíny nevieme. Momentálne rokujeme s vlastníkmi. Proces nezastal,“ dodal Majko. Ostáva len veriť, že príprava návštevného poriadku nebude trvať tak dlho ako príprava zonácie.

Rastislav Ovšonka