Rybník v Grébparku bude celé leto bez vody

Popradskí rybári vypustili nádrž v Grébparku, dôvodom je jej oprava.

Vypustená vodná nádrž Grébpark v Poprade-Spišskej Sobote. Snímka: rov

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu začala v polovici mája s postupným vypúšťaním a výlovom rýb z rybníka v Grébparku, neďaleko Národného tréningového centra. Vychytali sme všetky ryby na 99 percent. Nedá sa povedať, že na sto, lebo niečo vždy ostane, hlavne malé rybičky, ale všetky ostatné ryby, taktiež ostatné vodné živočíchy sa premiestnili do Malého Grébparku, ktorý je asi o 400 metrov ďalej,“ uviedol predseda popradských rybárov Štefan Kolcún. V rybníku sa nachádzali kapre, šťuky, zubáče, pleskáče či ostrieže. Boli to ryby, ktoré zakúpili a vysadili rybári. Prekvapením pre rybárov bol jeden sumec. Pri vypúšťaní však našli rybári v nádrži množstvo komunálneho odpadu, ktorý prirodzene do vodnej nádrže nepatrí.

Opravia brehy i napúšťací a vypúšťací objekt

Dôvodom vypustenia rybníka Grébpark bola plánovaná rekonštrukcia celej vodnej nádrže. „Sanujú sa brehy nádrže, ktoré padajú. Musíme spevniť pätu nádrže. Nános z rybníka sa využije na zavezenie a spevnenie brehov. Taktiež sa vybagruje ostrovček na okraji nádrže. Celý materiál z rybníka sa použije na sanáciu brehov a rekonštrukciu. Vodná nádrž Grébpark bola postavená pred rokom 1973.
Posledná rekonštrukcia rybníka sa uskutočnila pred viac ako 15 rokmi. Vtedy sa čiastočne opravil aj výpustný objekt. Vplyvom erózie dochádzalo postupne k padaniu brehov. Najviditeľnejšie to bolo pri ceste, kde hladina rybníka bola možno len dva metre od telesa komunikácie a dochádzalo k padaniu brehu do vody a hrozilo, že sa môže zosunúť aj samotná komunikácia. Na svedomí to môžu mať ťažké mechanizmy, ktoré sa tu v posledných rokoch pohybovali pri výstavbe futbalových ihrísk. Ďalším dôvodom podľa Kolcúna je komplexná rekonštrukcia nápustného a výpustného objektu, v ktorých sú trhliny a je potrebné ich kompletne zrekonštruovať. Práce by mali trvať celé leto. Zarybňovať by sa mal opravený rybník v septembri.

Vypustená vodná nádrž Grébpark v Poprade-Spišskej Sobote. Na jej severnom okraji sa plánuje výstavba krytej futbalovej haly. Snímka: rov

Na brehu plánujú aj krytú futbalovú halu

Vypúšťanie rybníka však vyvolalo aj negatívnu vlnu emócií na sociálnych sieťach. Verejnosť sa pohoršovala nad tým, že rybník a v ňom žijúce živočíchy musia ustúpiť rozširovaniu cesty či iným developerským zámerom. Objavili sa aj fotografie, na ktorých mali byť chránené živočíchy ako korýtko či rak. Podľa Kolcúna rybári začali s vypúšťaním a odlovom rýb postupne. Rybári niekoľko dní po vypustení rybníka „dozberavali“ ryby a živočíchy, ktoré uviazli v rôznych mláčkach. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že nejaký jedinec nezostal uviaznutý v bahne. Na mieste sa boli so situáciou oboznámiť aj pracovníci Správy Tatranského národného parku, potvrdil riaditeľ Správy Pavol Majko. V čase ich prítomnosti nezistili na mieste prítomnosť žiadnych chránených živočíchov.
Hoci podľa rybárov je dôvodom vypustenia rybníka len sanácia brehov a rekonštrukcia nápustného a výpustného objektu, v budúcnosti nie je vylúčené, že v dotyku s rybníkom v budúcnosti nevyrastie krytá futbalová hala. Štúdiu tohto zámeru predstavili zástupcovia mesta Poprad, spoločnosti Aquacity a Slovenského futbalového zväzu už pred niekoľkými rokmi. Hala by mala stáť severne od rybníka. Presný termín výstavby zatiaľ nie je známy. „V tejto chvíli neevidujeme žiadne podanie o územné konanie k uvedenej stavbe,“ uviedol hovorca mesta Poprad Marián Galajda. „Projekt výstavby krytej haly je skôr dlhodobejším plánom, takže k veciam týkajúcim sa financovania a realizácie sa momentálne nevieme vyjadriť, keďže sa nachádzame v procese riešenia majetkovo-právnych vzťahov a rokovania o financovaní celého projektu,“ uviedla hovorkyňa SFZ Monika Jurigová. Vlastníkom väčšiny pozemkov pod rybníkom sú popradskí rybári, menšinovým vlastníkom pozemkov pod rybníkom a väčšiny pozemkov okolo rybníka sú spoločnosti napojené na podnikateľa Jana Telenského.

Rastislav Ovšonka