Študenti súťažili o titul Mladý ekofarmár

Lenka Žiaková zo Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre sa stala víťazkou 19. ročníka celoštátnej súťaže Mladý ekofarmár, ktorá sa konala uplynulý týždeň v Kežmarku.

Ilustračná snímka: rov

„Je to jediná celoštátna súťaž odborných škôl s poľnohospodárskym zameraním s podporou štátu. Súťaž je zameraná na výrobu kvalitného mlieka pri zabezpečení optimálneho chovu zvierat, aby sme sa vyhli rôznym pohľadom verejnosti na kvalitu mlieka. Táto súťaž preverí teoretické i praktické poznatky študentov,“ uviedol Vladimír Tančin z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre, ktorý bol zároveň predsedom súťažnej poroty. Na celoštátnej súťaži sa zúčastnilo 23 študentov zo všetkých krajov s výnimkou Bratislavy. Spomedzi Kežmarčanov sa najlepšie umiestnila Dominika Šulejová, ktorá skončila na siedmom mieste. O dve miesta nižšie sa umiestnila ďalšia Kežmarčanka Karina Čatlochová. Študenti museli vedieť nielen správny technologický postup dojenia, ale v laboratóriu museli vedieť aj vyhodnotiť kvalitu mlieka. Tretia časť súťaže bola venovaná krmovinárstvu a bylinkárstvu, „aby mladý farmár vedel aj dorobiť krmivo a prípadne aj pestovať bylinky,“ dodal Tančin.

Poľnohospodárstvu sa venujú len tí, ktorí majú k nemu vzťah

Začiatkom mája sa aj v našom regióne konal protest malých farmárov, ktorí okrem iného poukázali na to, že školy nevychovávajú dostatok ľudí pre poľnohospodárstvo. „Do značnej miery majú farmári pravdu. Gazdovanie nie je jednoduché. Na druhej strane je to jedno z mála povolaní, kde je človek slobodný,“ uviedol Tančin. Podľa neho štúdiu poľnohospodárskych odborov sa často venujú mladí ľudia, ktorí majú už z domu vybudovaný vzťah k tejto práci. V posledných rokoch podľa Tančina už aj na poľnohospodársku univerzitu prichádzajú ľudia nielen preto, aby mali papier, ale chcú vedieť viac o gazdovaní. Mrzí ho však, že zo škôl, hlavne tých stredných, sa vytráca chémia. „Poľnohospodárstvo je o chémii a mikrobiológii. Chémia je aj zretie syra, chémia je aj skysnutie mlieka alebo výroba jogurtu, keďže to sú kyseliny a mikroorganizmy. Hnojenie je tiež chémia. Na to sa zabúda a chémia je v školách skôr strašiak, nie ako najlepší pomocník farmára,“ povedal Tančin.

Ilustračná snímka: rov

Záujem o štúdium je nízky, firmy hľadajú mechanikov

Celoštátna súťaž Mladý ekofarmár sa konala na jedinej škole v Prešovskom kraji s poľnohospodárskym zameraním. „Keďže je to súťaž teoreticko-praktická, dôležité je, či usporiadateľ nájde partnera, ktorý je ochotný pustiť do svojich objektov a ku svojim dojniciam študentov,“ uviedol zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy Kušnierska brána v Kežmarku Ján Angelovič. Takýmto partnerom kežmarskej odbornej školy je Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Kežmarku, kde sa konala aj celá praktická časť súťaže. Študenti sa v rámci súťaže zapojili do normálneho procesu dojenia kráv, namiesto dojičiek. Rozdiel oproti dojičkám bol v tom, že ich prácu hodnotila odborná komisia.
Strednú odbornú školu na Kušnierskej bráne v Kežmarku navštevuje takmer 500 študentov v dvoj- až štvorročných učebných a študijných odboroch. Ján Angelovič potvrdzuje názory farmárov z regiónu o nedostatku mladých ľudí. „Bol tu predseda družstva zo Spišskej Teplice a pýtal sa, aká je situácia s mechanizátormi, lebo potrebujú nových, mladých ľudí aj do svojho podniku. Aj v poľnohospodárstve je trend, že technika sa veľmi využíva, ale záujem o štúdium je nízky,“ skonštatoval Angelovič. Aj to bol dôvod zlúčenia poľnohospodárskej školy s odbornou školou v Kežmarku. Aj na základe požiadaviek firiem otvárajú od nového školského roka trojročný učebný odbor agromechanizátor. „Bude to skúšobný ročník. Techniku máme. Veríme, že to bude mať úspech,“ dodal Angelovič.

Rastislav OVŠONKA