Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 19. týždeň

* Ešte 21. apríla sa vo Veľkom Slavkove uskutočnil Deň horských vodcov. Za Uhorský karpatský spolok odovzdali učiteľ Albert Ambrózy a Ludwig Rokfalussy vodcovské knižky ôsmim novým vodcom. Naopak, vodca Ján Húska zo Štrby, ktorý činnosť nevyvíjal od začiatku vojny, bol zbavený licencie.
* Minister obchodu dal koncesiu na začatie prípravných prác na stavbu železničnej trate normálneho rozchodu z Levoče do Kežmarku. Koncesia sa vzťahovala aj na Ľubicu a Ruskinovce, ktoré boli na výstavbe zainteresované. Platnosť koncesie určil na jeden rok.
* Po päťtýždňovom intenzívnom kurze absolvovalo 12 študentov VIII. triedy Lýcea v Kežmarku z frontových línii maturitné skúšky. Ján Hroboň prospel s vyznamenaním, 6 študentov s prospechom dobrým, zvyšní piati dostali certifikát o absolvovaní kurzu, nie však maturitné vysvedčenie. Na skúšky ešte čakajú štyria študenti z frontových línií v poslednom ročníku.
* Pod vedením Karola Brucknera sa stretli stredoškolskí profesori Liptovsko – spišského učiteľského združenia. Stalo sa tak 5. mája, aktívne sa prednáškou po prvý raz prezentoval Dr. Jur Hronec. Pedagógovia prerokovávali, ako prezentovať viaceré novinky v oblasti prírodných vied, osobitne problematikou rádioaktivity.
* Mesto Poprad intenzívne rokovalo s budapeštianskou Kúpeľnou spoločnosťou, a. s., ktorá prejavila záujem o kúpu kúpeľov Kvetnica. Ako sa začiatkom mája ukázalo, táto skupina sa snažila získať do svojho vlastníctva aj kúpele Gánovce.
* Spišský spolok v Budapešti uskutočnil 3. mája spolkový večer, na ktorom sa zúčastnila aj početná delegácia zo Spiša. Predstavitelia spolku tlmočili vrelé poďakovania spišským inštitúciám a jednotlivcom, ktorí finančne podporili činnosť spolku. Boli to celkom solídne peniaze, veď napr. Spišská sporiteľňa darovala 1 000 korún, spoločenstvo Ľubická mládež 355 korún atď. Treba ale povedať, že spolok veľmi podporoval študentov zo Spiša, ktorí študovali na budapeštianskych vysokých školách.

Mikuláš ARGALÁCS