Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 20. týždeň

* Letecký dôstojník, nadporučík Zeno Reichelt, syn kežmarského lekárnika Lea Reichelta, zahynul 5. mája v boji na talianskom fronte. Pochovaný bol o deň neskôr so všetkými vojenskými poctami.
* Zaujímavý spôsob podnikania navrhol kežmarský primátor Otto Wrchovszky. Navrhol zriadiť spoločnosť, ktorá zakúpi 150 dojníc, čo znamená denne asi 1 500 litrov mlieka, ktoré je úzkym profilom v zásobovaní tatranských liečební a kúpeľov. Súčasne navrhol zriadenie dopravnej spoločnosti na rozvoz a zainteresovanie ďalších obcí. Ako odborník mimoriadnych kvalít bol na rozbehnutie projektu vybraný Jozef Debre.
* Do vily Iskra v Novom Smokovci previezli po ťažkej chorobe predsedu Uhorského karpatského spolku grófa Alexandra Telekiho. Po príjazde uviedol, že verí v liečebné účinky tatranského vzduchu a slnka. Vilu Iskra nechal gróf postaviť pre svoju manželku Júliu, rod. Kende, poprednú predstaviteľku uhorského feministického hnutia.
* Majitelia rozhodli aj o nájmoch malých kúpeľných osád a zariadení. V letnej sezóne bude mať kúpele Gánovce Ján Greisiger, ktorý je aj vedúcim hotela Kamzík na Starolesnianskej poľane. Kvetnicu dostal Ján Sámson. Studenopotocké kúpele získala do nájmu Mária Breznyaková a Krompecher park vo Veľkej manželka Eduarda Greisigera.
* Ľubická mlynárka Chovancová klamala. Vykazovala nemej namletej múky než v skutočnosti v mlyne namleli. „Prebytok“ potom na čiernom trhu predávala za 4 koruny kilogram. Jej podvody odhalil ľubický starosta, ktorý toto keťasenie ohlásil úradom. Tie z moci úradnej zhabali múku a mlynárka dostala pokutu 1 600 korún.
* Zaujímavá výzva sa objavila v májových regionálnych novinách na celom Spiši. Uhorský inštitút Berlínskej univerzity sa začal zaoberať Spišom zo všetkých hľadísk – ba odbor aj pomenoval spišológia – a obrátil sa s výzvou, aby verejnosť ponúkla knihy, noviny, predmety, dokumenty a iné reálie, ktoré sa dotýkajú histórie i súčasného života na Spiši.

Mikuláš ARGALÁCS