Z Brutoviec sa vytráca život

Tohto roku sme plánovali rekonštrukciu miestnych komunikácii, podali sme projekt, ale žiaľ, nevyšiel nám. Taktiež sme podali projekt na zateplenie kultúrneho domu obecného úradu, ale tiež vyzerá, že nebudeme úspešní.

Brutovce žiadali o zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu. Snímka: obec

Čo sa týka ďalších investícií, robíme bežné opravy a úpravy. Momentálne potrebujeme riešiť dom smútku, lebo nám tam zateká a tiež pripravujeme verejné obstarávanie na výstavbu požiarnej zbrojnice. V obci máme málo ľudí a najmä mladí nám chýbajú. Preto máme poslabší šport, ale naši chlapci hrajú futbal a najmä hasiči nám dobre fungujú. Na sviatok sv. Floriána bude slávnostná schôdza a potom sa budeme pripravovať na hasičskú súťaž vo Veľkom Slavkove. Obec žije aj prípravami na oslavy 750. výročia najstaršej písomnej zmienky na náš odpust 10. až 12. augusta. Aj touto cestou pozývam všetkých rodákov a známych, aby nás navštívili.

V Brutovciach organizujú posedenia pre seniorov vždy v októbri. Snímka: obec

Problém je u nás s prácou. Aj teraz mi jedna mladá rodina s dvoma deťmi odchádza do Nitry. Majú postavený rodinný dom, ale niet práce. Pred 20 rokmi sme otvorili škôlku, bolo veľa detí a ani sme všetky nezobrali. Pred desiatimi rokmi som ju musel zatvoriť, lebo sme mali štyri deti a nijaké zlepšenie do budúcnosti nevidíme, lebo sa nám za rok narodí jedno – dve deti. Problém je aj so základnou školou, ktorá je v Nižných Repašoch, chodia tam deti z celého okolia a vyzerá to tak, že pomaly bude končiť druhý stupeň. Chceme tu život udržať. Prvovradá je však robota. Už nemáme ani dvesto obyvateľov. Pre život máme v obci všetko, len ten život nám tu chýba.

Jozef Komara
starosta obce Brutovce