Zimný štadión vybuduje súkromná firma

Poslanci odsúhlasili predaj rozostavaného štadióna za jedno euro.

Z plánov na zimný štadión sú zatiaľ stále iba ruiny. Snímka: Mário Veverka

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni schválilo na svojom ostatnom zasadnutí zámer predaja rozostavaného zimného štadióna prešovskej firme Ken-ex ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za pozemky, rozostavanú budovu, techniku a vybavenie v celkovej hodnote takmer 355-tisíc eur má firma zaplatiť jedno euro. Odpredaj zimného štadióna formou osobitného zreteľa za jedno euro zdôvodnila samospráva vybudovaním zimného štadióna s umelou ľadovou plochou s minimálnymi rozmermi 56 krát 26 metrov, ktorá bude v budúcnosti slúžiť širokej verejnosti minimálne osem mesiacov v roku.

Zaplatia si ľadohodiny

S ponukou na dostavbu zimného štadióna prišla prešovská firma Ken-ex už vlani v júni. Pôvodné plány o dostavbe a prevádzke hokejovej haly hovorili o prenájme dostavaného štadióna mestom šesť hodín denne. Tieto „ľadohodiny“ si malo mesto objednávať 15 rokov. Samospráva by tak zaplatila ročne za prenájom plochy 139-tisíc eur. Podľa nového návrhu by to mala byť dotácia na prevádzku v objeme 100-tisíc eur. Okrem zakrytej umelej ľadovej plochy má byť súčasťou štadióna aj takmer 200-miestne hľadisko. Firma tiež bude musieť vybudovať prístupovú cestu
a 50-miestne parkovisko.

O spadnutú strechu sa mesto stále súdi

Okrem vysporiadaných vlastníckych vzťahov získa nový majiteľ technológiu chladenia – čerpadlá, expanzné nádoby, potrubia, nemrznúce zmesi a ostatné príslušenstvo, mantinely, vodovodnú, kanalizačnú a kábelovú prípojku, základové múry pre tréningovú halu, projektovú dokumentáciu a rozostavanú sociálno-prevádzkovú budovu. Mesto sa tak rozhodlo vyriešiť už 30 rokov trvajúcu výstavbu zimného štadióna.
Stará Ľubovňa získala v roku 2010 na výstavbu zimného štadióna vládnu dotáciu vo výške jeden milión eur. Cieľom bola realizácia alternatívy minimálneho riešenia – pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1,6 milióna eur bolo v roku 2010 v rámci poskytnutej dotácie prestavaných 1,02 milióna eur. V roku 2012 došlo k havárií a zrúteniu strechy zimného štadióna. Mesto sa doteraz súdi so zhotoviteľom.

Rastislav Ovšonka