Belá má naj klub pre mladých

Mesto Spišská Belá spolu s obcou Heľpa získalo ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017, ktorú udeľuje Nadácia pre deti Slovenska.

Face Club v Spišskej Belej ponúka rôzne formy aktívneho trávenia voľného času. Ilustračná snímka: rov

Cenu udeľuje samosprávam, ktoré v predchádzajúcom roku systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného života. Ocenení okrem titulu získali aj finančnú podporu vo výške tritisíc eur.

Nápad musí prísť zdola

Nositeľom týchto aktivít v Spišskej Belej je mládežnícky Face Club, za ktorým stojí miestne občianske združenie Expression. „Na jednej strane je to satisfakcia za to, čo tí mladí urobili, pretože je to hlavne ich aktivita. Na druhej strane mladí si získali dôveru a umožňujeme im ďalšie aktivity a došli sme až tak ďaleko, že sme podpísali zmluvu o spolupráci, ktorou my presúvame na občianske združenie celú agendu práce s mládežou v meste,“ uviedol primátor mesta Štefan Bieľak. Za mládež podpísala zmluvu šéfka združenia Expression Helena Zadžorová, ktoré prevádzkuje beliansky Face Club.
Prvý nápad zriadiť takýto klub v meste prišiel z iniciatívy samotných mladých Beľanov už pred deviatimi rokmi. Mesto im poskytlo priestory a všetko ostatné už bolo záležitosťou mladých, ktorí si tieto priestory nielen zveľadili, ale aj naplnili činnosťou. Zo začiatku išlo o úplne dobrovoľnícku aktivitu. Dnes spolupráca s mestom došla až do štádia, keď mesto zamestnáva dvoch mladých ľudí, ktorí majú v náplni práce práve chod celého Face Clubu. Podľa Bieľaka je dôležité, že celý projekt Face Clubu vyšiel zdola, od mladých ľudí a nie zhora. „Je dôležité, aby to nebolo robené nasilu, aby to nebolo robené zhora. Neosvedčí sa to. Musí to prísť zdola, priamo z komunity, v našom prípade od mladých,“ dodal Bieľak.

Face Club vznikol v nevyužitých priestoroch v mestskom objekte. Ilustračná snímka: rov

Mladí tu majú otvorené dvere

„Chceli sme mať priestor v meste, ktorý bude pre mladých a s mladými a ktorý bude alternatívou toho, čo poznáme, teda nejakých klubov, barov a všetkého, kde sa podáva alkohol. My sme chceli mladých ľudí rozvíjať,“ priblížila prvotnú myšlienku vzniku Face Clubu v Spišskej Belej šéfka združenia Expression. Face Club vznikol v mestskej budove, ktorá vyžadovala rekonštrukciu. Tú sa aj za pomoci mladých podarilo upraviť. Face Club je podľa Zadžorovej o aktivitách zameraných na rozvoj mladých ľudí – neformálne či zážitkové vzdelávanie, výučba cudzích jazykov či zábava formou rôznych spoločenských hier.
Podpis zmluvy s mestom je podľa nej aj výzvou k tomu, aby spoločne pripravili koncepciu práce s mládežou v meste. „Máme skúsenosť, že dobrovoľníci, ktorí k nám chodia, majú predstavu o tom, čo je potrebné v meste urobiť a keď majú priestor, tak to aj vedia uskutočniť. Face Club je zaujímavý tým, že tu môžeš prísť so svojím snom, môžeš povedať, čo chceš robiť a z našej strany i zo strany mesta sú otvorené dvere a môžeš robiť čokoľvek, čo má zmysel a je realizovateľné,“ uvied­la Zadžorová.
Mesto Spišská Belá financuje len nevyhnutné prevádzkové náklady priestorov Face Clubu. Mesto to podľa primátora stojí okolo osemtisíc eur ročne. Na činnosť a podujatia si mladí v klube zháňajú peniaze z rôznych grantov a projektov. Aj finančná odmena, ktorá je spojená s ocenením Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom, bude slúžiť na financovanie ďalších aktivít Face Clubu.

Rastislav Ovšonka