Gerlachov plánuje poslednú etapu kanalizácie

Z envirofondu máme schválený projekt na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v hodnote 100-tisíc eur. V týchto dňoch dokončujeme detské ihrisko, ďalej chceme opraviť autobusovú zastávku a plochu okolo autobusovej zastávky. Plánujeme aj rekonštrukciu vnútorných priestorov obecného úradu, zvonku sme ho zatepľovali pred dvomi rokmi, vtedy sme dostali financie z envirofondu.

Snimka: archív obce

Chceme sa pustiť do ďalšej etapy kanalizácie, budeme podávať žiadosť v októbri, uvidíme, či nám prejde alebo nie. Podarilo sa nám splatiť dlh, takže obec momentálne nie je zaťažená žiadnym dlhom. Rozpočet je vyrovnaný a nejaké financie do ďalších investičných akcií nám ostali v rezervnom fonde. Dokončili sme kamerový systém a vďaka tomu máme monitorované najkritickejšie miesta v obci a v niektorých prípadoch nám už kamerový systém aj pomohol. Minulého roku sme dokončili kanalizáciu na niektorých uliciach. Obec je približne na 95 percent odkanalizovaná. Ešte nás čaká pár domčekov, pripravujeme projekt na ďalšiu etapu kanalizácie. Chceme obnoviť akciu pre deti aj dospelých Hurá leto, už tri roky v obci nebola. 23. júna nás čaká futbalový turnaj a potom budeme mať dôležité športové podu­jatie Horský kros Gerlach od nás na Sliezsky dom.

Ján Hroboň
starosta obce Gerlachov