- Podtatranské noviny - http://www.podtatranske-noviny.sk -

Historický kalendár – 25. týždeň

» 22. júna sa narodil podnikateľ a konštruktér Ján Emil Scholtz (22. 6. 1828 Matejovce – 16. 8. 1910 Matejovce). Školy navštevoval v Rožňave. Napriek obchodníckemu vzdelaniu sa stal dobrým technikom a za pomoci robotníkov skonštruoval prvé mechanické stroje. Scholtzova dielňa sa stáva známou najmä vďaka vynikajúcej kvalite vyrábaného tovaru. So svojimi výrobkami sa firma prvýkrát prezentovala na výstave prírodných a priemyselných produktov v roku 1857. Dielňa C. A. Scholtza bola u nás azda medzi prvými, ktorá pribrala do svojho výrobného programu poľnohospodárske náradie a stroje, predovšetkým stroje na prípravu krmovín. Za zásluhy o spriemyselňovanie krajiny získal Ján Emil Scholtz v roku 1899 šľachtický titul von Matheóczi.

» 24. júna zomrel lekár Juraj Kallo (7. 2. 1936 Považská Bystrica – 24. 6. 2003 Poprad). V roku 1961 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po promócii nastúpil 1. augusta 1961 do Nemocnice s poliklinikou v Poprade. Po otvorení novej nemocnice v roku 1974 sa stal zástupcom primára interného oddelenia. Od roku 1981 bol vo funkcii primára 2. interného oddelenia v Spišskej Sobote, ktoré sa neskôr zmenilo na doliečovacie a geriatrické oddelenie. V roku 1990 sa stal námestníkom riaditeľa OÚNZ. Koncom júna 1991 prevzal funkciu riaditeľa nemocnice s poliklinikou. Významným počinom pod jeho vedením bolo zavedenie CT prístroja.

» 25. júna zomrel obchodník, poľnohospodár, priekopník turistiky, horolezec a statkár Eduard Dávid Blasy (3. 5. 1820 Veľká – 25. 6. 1888 Veľká). Základné vzdelanie získal v rodnom meste. Následne študoval na gymnáziu v Kežmarku. V roku 1841 mu zomrel otec Dávid a ako jediný syn musel prevziať správu rodinného hospodárstva. Dlhé roky bol starostom Veľkej a kurátorom miestnej evanjelickej cirkvi. Založil a viedol hasičský zbor. Bol členom výboru Uhorského karpatského spolku, inicioval výstavbu niektorých tatranských chodníkov a podieľal sa na terénnom školení tatranských horských vodcov. Patril medzi zakladateľov a priaznivcov bývalého Tatranského múzea vo Veľkej. Ako dobrý znalec hôr bol nielen poradcom a informátorom, ale ja sprievodcom turistov a organizátorom poľovačiek, najmä na kamzíky.

Pripravené v spolupráci v Podtatranskou knižnicou.