Matejovce možno dostanú šancu na svojho poslanca

Po šestnástich rokoch sa zrejme v Poprade zmení počet volebných obvodov.

Zastupiteľstvo rozhodne o počte poslancov i volebných obvodov. Ilustračná snímka: rov

Už dlhodobo za to bojujú obyvatelia mestskej časti Matejovce, ktorí už niekoľko volebných období nemajú v zastupiteľstve poslanca z tejto mestskej časti. Schvaľovanie počtu poslancov, ako aj volebných obvodov, je povinnosťou samospráv vo volebnom roku. Poslanci budú mať na výber z dvoch alternatív. Prvá zachováva súčasný stav, podľa druhej by mal byť celý Poprad rozdelený na osem obvodov – Centrum, Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže, Juh I – III a posledný Juh V a VI a Kvetnica. Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch nie je v materiáloch na zastupiteľstvo navrhnutý a zrejme bude výsledkom rokovania a dohôd poslaneckých klubov. Nie je ani vylúčené, že sa zmení počet obvodov, prípadne ich rozdelenie, hlavne na sídlisku Juh. Tu je do jedného obvodu začlenená najstaršia časť Juh I a II spolu s najnovšou časťou sídliska, a to Juh III. Najnovšia časť sídliska Juh III pritom tvorí samostatnú zónu na sídlisku Juh.

Mesto hospodárilo s prebytkom

Ešte pred schvaľovaním nových volebných obvodov a počtov poslancov pre budúce volebné obdobie budú poslanci schvaľovať záverečný účet mesta za rok 2017. Uplynulý rok skončilo hospodárenie mesta s prebytkom vyše 3,683 milióna eur. Dosiahnuté výsledky hospodárenia hodnotí ako výborné aj kontrolórka mesta. Upozorňuje však na nízke plnenie vytýčených rozvojových programov a investičných zámerov v minulom roku. V oblasti kapitálových výdavkov mesto naplnilo svoj rozpočet len na niečo viac ako tretinu. Vďaka prebytkovému hospodáreniu sa však naplnia rezervný fond i fond rozvoja bývania. Ku koncu minulého roku malo mesto v rezervnom fonde takmer 9,5 milióna eur a vo fonde rozvoja bývania takmer 600-tisíc eur.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Ilustračná snímka: archív PN

Upravia štatút mesta

Poslanci sa tiež budú venovať zmene a doplnku územného plánu mesta. Ide o doplnky, ktoré mesto zbieralo počas celého uplynulého roka. Schválením doplnku budú tieto zmeny zapracované do existujúceho územného plánu mesta. Poslanci tiež majú na programe návrh na zmenu štatútu mesta. Tá sa týka úpravy udeľovania ceny mesta. Po novom by mohli cenu získať nielen fyzické, ale aj právnické osoby, ako aj kolektívy bez právnej subjektivity, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju mesta, jeho propagácii doma i v zahraničí. Zmeniť by sa mal aj počet cien, kým doteraz mohla byť ročne udelená len jedna cena, po novom bude môcť byť udelených aj viac cien mesta Poprad.

Rastislav Ovšonka