Miestnosť pre knieža v múzeu vytopil dážď

Počas búrky v sobotu 26. mája došlo k zatopeniu časti priestorov Podtatranského múzea.

Zrekonštruovaná budova Podtatranského múzea v Poprade. Snímka: rov

Pod vodou sa ocitli najnovšie priestory múzea, ktoré sú určené pre budúcu expozíciu kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec. „K zatopeniu časti priestorov múzea v Poprade došlo v sobotu v poludňajších hodinách počas silnej búrky a prívalového dažďa. Dôvodom boli mimoriadne intenzívne zrážky. Ich množstvu nepostačovala kapacita odtokových vpustí kanalizácie múzea, ktorá nestačila odvádzať vodu do mestskej kanalizácie,“ informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová. V múzeu bolo v niektorých priestoroch dva až desať centimetrov vody.

Poisťovňa už vyčísľuje škody

Zatiaľ nie je známa výška škôd, ktoré spôsobili prívalové dažde v objekte. Podtatranské múzeum má poistené obidva objekty vo svojej správe, a to nielen hlavný objekt na Vajanského ulici, ale aj objekt na Sobotskom námestí. Poistné zmluvy boli uzatvorené ešte pred rokom 1989. „Múzeum už kontaktovalo poisťovňu,“ uviedla Jeleňová. Vzniknutá situácia sa podľa hovorkyne PSK prejavila v celom centre mesta Poprad a netýkala sa iba múzea. V tejto súvislosti kraj očakáva aj na vyjadrenie vodohospodárskej spoločnosti a ich odborné stanovisko. „Prešovský samosprávny kraj vzniknutej situácii venuje zvýšenú pozornosť. Vo štvrtok 31. mája sa uskutočnilo mimoriadne pracovné stretnutie a šetrenie k vzniknutej situácii za účasti všetkých zainteresovaných strán a aj zástupcov PSK,“ uviedla Jeleňová.

Replika lôžka z kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec. Ilustračná snímka: red

Potrebné budú ďalšie úpravy

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Podtatranského múzea podľa Jeleňovej v spolupráci s ďalšími zainteresovanými – projektant, realizátor, stavebný dozor stavby – situáciu rieši a po zistení príčin sa pokúsi urobiť opatrenia. Tak, aby sa podobná situácia nezopakovala. Samotná kanalizácia nebola súčasťou poslednej rekonštrukcie objektu múzea. „Fakt, že existujúca kanalizácia nepostačovala na také intenzívne zrážky, určite vyvolá prijatie ďalších nevyhnutných opatrení,“ doplnila Jeleňová. Podľa údajov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu spadlo v Gánovciach neďaleko Popradu takmer 60 mm zrážok počas jednej hodiny. „V každom prípade sme pripravení osloviť projektanta, aby urobil všetky nevyhnuté úpravy súvisiace so zväčšením a rozšírením kanalizačného odtoku,“ dodala Jeleňová. Pravdepodobne bude nutné technicky zabezpečiť i vchod do miestnosti hrobky tak, aby sa zabránilo akémukoľvek vniknutiu vody do novovytvorených priestorov. Priestory pre umiestnenie budúcej expozície kniežacej hrobky vznikli v suteréne objektu v rámci rozsiahlej rekonštrukcie múzea v rokoch 2015 až 2017 v objeme približne 2,5 milióna eur. V marci tohto roku múzeum sprístupnilo prvú časť expozícií venované dejinám Popradu a okolia. Priestory pre kniežaciu hrobku sú zatiaľ prázdne. Do Popradu by mala nová expozícia prísť niekedy v budúcom roku.

Rastislav Ovšonka