Oceňovania si samosprávy upravujú každá po svojom

V Kežmarku ocenili devätnásť osobností, v Poprade jednu. Prečo sú pri udeľovaní cien také veľké rozdiely?

Ilustračná snímka: archív PN

Minulý týždeň mesto Spišská Belá v rámci osláv 755. výročia prvej písomnej zmienky udelilo osem ocenení osobnostiam a inštitúciám, z toto štyri ceny mesta a štyri ceny primátora. Týždeň pred Spišskou Belou sa ceny odovzdávali aj v Kežmarku. Tu dostalo ocenenie 19 osobností a organizácií, z toho 12 cien mesta a sedem cien primátora. Odovzdávanie ocenení sa tohto roku chystá aj v Poprade, cena mesta tu však môže byť udelená len jedna.

O cenách môže rozhodovať len zastupiteľstvo

Formu a spôsob oceňovania majú samosprávy zvyčajne ošetrené v štatútoch, niekde majú prijaté aj osobitné zásady pre oceňovanie. Podľa zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny. Zákon nijako neupravuje koľko a akých cien môže samospráva udeliť. Aj preto sa možno i v našom regióne stretnúť s rozličnou praxou. Kým Kežmarok nemá žiadne obmedzenie na počet ocenených, iná situácia je napríklad v Spišskej Belej či v Poprade. „V prípade nášho mesta neoceňujeme každý rok aj kvôli tomu, aby to ocenenie nebolo dehonestované tým, že to dostane každý rok množstvo ľudí. Je dobré, že je to trochu regulované. Takto je aj to ocenenie inak hodnotené a možno má väčší honor, ak sa neudeľuje širokému počtu ľudí,“ uviedol primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. V Spišskej Belej môže byť v jednom roku udelených maximálne päť cien mesta a rovnaký počet cien primátora. V meste pritom neudeľujú ceny každoročne. „Na druhej strane, ak tých ľudí máme a je koho oceniť a ešte za ich života, lebo ocenenie in memoriam nie je práve šťastné riešenie, tak takéto verejné poďakovanie má svoje opodstatnenie,“ dodal Bieľak.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

V Poprade zatiaľ len jedna cena mesta

V najväčšom meste regiónu už roky platia pravidlá, že ročne možno udeliť len jednu cenu mesta a tri ceny primátora. Počet udelených čestných občianstiev, ktoré sa považuje za najvýznamnejšie ocenenie, nie je nijako limitované. Zaužívaná prax v Poprade je taká, že slávnostné zastupiteľstvo s odovzdávaním cien sa koná len raz za dva roky. „Súčasný stav v zmysle štatútu limituje počet udelených ocenení Cena mesta a Cena primátora mesta,“ uvádza sa v stanovisku mesta Poprad. Limity na počet ocenených sa nepozdávajú niektorým poslancom, ktorí už na najbližšie zasadnutie pripravujú zmenu štatútu mesta. Zámerom je nájsť takú cestu, aby počet udeľovaných cien umožnil vyzdvihnúť skutočnú výnimočnosť ocenených, ale zároveň, aby sa ich množstvo nedotklo prestíže samotného ocenenia. „Navrhla som, aby sme rozšírili oceňovanie nielen pre občanov, ale aj pre kolektívy.
Druhá vec je tá, že ročne môžeme cenu mesta udeliť len jednému, a to sa mi zdá tiež málo na to, koľko významných osobností žije v našom meste,“ uviedla poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Poprade Alena Madzinová. O zmene štatútu mesta by mali poslanci rokovať už na budúci týždeň. Podľa informácií z mesta Poprad, momentálne sú na cenu mesta navrhnutí dvaja kandidáti. Verejnosť má na podávanie návrhov na udelenie ceny mesta čas do konca júla. Zatiaľ nie je jasné, či po zmene štatútu bude možné už tohto roku udeliť aj viac ako len jednu Cenu mesta Poprad.
Cena mesta sa vo všeobecnosti udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti. Poslanci môžu rozhodnúť o cene aj za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj, propagáciu doma a v zahraničí, tiež za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Rastislav Ovšonka