Štefan Bieľak nebude kandidovať na primátora

Primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak nebude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať svoj post.

V Spišskej Belej budú mať v novembri nového primátora. Snímka: archív mesta

Oznámil to prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky mesta. „Po takmer 16 rokoch som dospel k definitívnemu rozhodnutiu, ktoré bolo veľmi ťažké, veľmi náročné. Ale musel som ho urobiť napriek tomu, že vnímam dostatočnú podporu pre aj pre nasledujúce voľby. Aj keď dôvodov, prečo som sa takto rozhodol, som si v posledných dňoch už vypočul veľa, existuje len jeden jediný dôvod: ja a moja rodina potrebujeme zmenu,“ uvádza vo svojom stanovisku Štefan Bieľak.

Rozhodnutie nekandidovať za primátora mesta urobil Štefan Bieľak približne päť mesiacov pred komunálnymi voľbami, ktoré majú byť v novembri. Podľa Bieľaka je stále dosť času na nájdenie vhodných kandidátov na primátora mesta. Štefan Bieľak je pripravený odovzdať novému primátorovi svoje skúsenosti, odborné znalosti, kontakty, ako aj informácie o pripravených či rozbehnutých projektoch mesta, aby začiatok pre budúceho nového primátora bol ľahší a čo najviac plynulý. „Bude len na novom primátorovi, či túto ponuku využije,“ uvádza Bieľak.

Štefan Bieľak má ukončenú Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Od skončenia školy do roku 2002 pracoval na Colnom úrade v Poprade. Od roku 1998 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej. V roku 2002 bol prvýkrát zvolený za primátora Spišskej Belej, následne trikrát obhájil svoj post. Od roku 2009 bol poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja za okres Kežmarok. V rokoch 2014 až 2017 bol podpredsedom PSK. Je členom Rady Združenia miest a obci Slovenska a členom Predsedníctva ZMOS-u a zároveň podpredsedom ZMOS-u. Zároveň je predsedom Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.

(red)