Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 23. týždeň

* Ozubená železnica zo Štrby na Štrbské Pleso začala sezónnu prevádzku 1. júna. Denne jazdia dva spoje predpoludním a dva popoludní tam a späť. Pre nedostatok uhlia nie je možné ani pri väčšom počte cestujúcich zvýšiť frekvenciu spojov.
* V Budapešti zomrel 5. júna vo veku 77 rokov univerzitný profesor a primár chirurgie v Nemocnici sv. Štefana Dr. Anton von Genersich de Spišská Sobota, lekár mimoriadnych odborných i ľudských kvalít.
* Páni dôstojníci, ktorí sa doliečovali v Tatranskej Polianke, usporiadali pre seba, vojakov a personál 6. júna kabaretný večer.
* Začiatkom júna sa v Poprade uskutočnila dražba pozemkov Grébparku s rozlohou 6 katastrálnych jochov (1 kat. joch = 5753,6 štvorcových metrov). Kúpil ich Dr. Gejza Payer, ktorý pri tejto dražbe kúpil aj ponúkané 4 katastrálne jutrá v Dolnom Smokovci.
* Zdá sa, že v Kežmarku sa tlačili do Tatier cez rôzne dopravné projekty. O jednom z nich, elektrickej železnici z Kežmarku do Kežmarských Žľabov, rokovali 3. júna na podnet primátora Wrchovszkého orgány mesta, no projekt sa ukázal ako rozpačitý, ak by sa neuskutočnilo predĺženie elektrickej železnice do Tatranskej Kotliny z Tatranskej Lomnice.
* Sformovali sa pravidlá pre zužitkovanie novej úrody, predovšetkým, čo sa týka obilia. Po mlatbe, keď je známe množstvo obilia, necháva si majiteľ pre potrebu rodiny primerané množstvo, ďalšie podlieha rekvírovaniu pre potrebu armády, tiež v istom množstve a zbytok môže predávať, predovšetkým však pod kontrolou okresných orgánov a prioritne v rámci okresu.
* Výbor oblastnej divadelnej spoločnosti na rokovaní 5. júna podrobil kritike riaditeľa Huga Heltaia. Predmetom kritiky sa stal výber repertoáru, nevyrovnané umelecké výkony hercov a nerovnomerné pokrytie jednotlivých oblastí predstaveniami. Naopak, vysoko hodnotili množstvo nacvičených hier a pásiem. Napokon riaditeľa s výhradami vo funkcii ponechali.

(arg)