Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 26. týždeň

* Smutné oznámenia o hrdinskej smrti tentoraz prichádzali z talianskeho frontu. Pri bojoch na riečke Piave padol nadporučík Dezider Belóczy, ktorý prešiel takmer štvorročnými bojmi I. svetovej vojny, vrátane ruského frontu. Smutná zvesť o úmrtí poručíka Eduarda Alexyho prišla aj do Mlynice a zasiahla aj jeho spolužiakov z Lýcea v Kežmarku.
* V hoteli Royal v Poprade (dnešný hotel Európa) sa 27. júna uskutočnila výborová schôdza Uhorského karpatského spolku, ktorá mala pripraviť tradičné augustové valné zhromaždenie. Spolok však „umieral“ na malú aktivitu.
* Uhorský tatranský spolok v Kežmarku usporiadal v závere júna výlet na Dunajec. Ako to vtedy vyzeralo? Ranným vlakom o 4.45 h odišli turisti z Kežmarku do Toporca. Tu naložili plecniaky na sprievodný voz a pokračovali do Haligoviec a ďalej do Červeného Kláštora peši. Na druhý deň ráno nasadli na plte a zviezli sa do Szczawnice. Odtiaľ sa vrátili do Červeného Kláštora a po občerstvení pokračovali peši do Podolínca a konečne opäť vlakom do Kežmarku.
* Učiteľský zbor štátnej školy v Spišskej Belej sa rozhodol pomôcť vojnovým vdovám a sirotám. Nacvičili pásmo hudobných čísiel a skečov, s ktorým vystúpili 30. júna v mestskom hoteli. Na vstupnom a príspevkoch získali 808,50 korún, ktoré venovali tak ako sľúbili.
* Pôdohospodársky spolok Spišskej župy mal pracovné zhromaždenie 23. júna v hoteli Royal v Poprade. Zasadnutie viedol jeho predseda barón Arthur von Wieland. K závažným uzneseniam napr. patrilo to, že z každého katastrálneho jochu pôjdu 1 až 2 metrické centy obilia pre potreby armády. Veľmi búrlivá bola aj diskusia o stave hovädzieho dobytku na Spiši, ktorého počet povážlivo klesal z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu.
* Švédsky Červený kríž tlmočil ohlásenie amerického Červeného kríža z Washingtonu, že podľa amerických zákonov a nariadení je akákoľvek činnosť pri spájaní a vyhľadávaní príbuzných z Nemecka, Rakúska a Uhorska prísne zakázaná.

(arg)