Veľká zmena v spore s Ľubicou: Juh už patrí Kežmarku

Celé sídlisko Juh v Kežmarku je po rokoch trvajúceho sporu súčasťou kežmarského katastra.

Sídlisko Juh je už celé v kežmarskom katastri. Snímka: rov

Mesto Kežmarok požiadalo ešte 14. mája tohto roku o zápis uznesenia vlády z roku 2005, čím bola z územia obce Ľubica odčlenená časť pod sídliskom Juh s rozlohou takmer 169-tisíc metrov štvorcových a pričlenila sa ku Kežmarku. Rovnako veľké územie v oblasti Kamennej bane bolo odčlenené z katastra Kežmarku a pričlenené k obci Ľubica. K tejto zámene pozemkov došlo 25. mája tohto roku, informoval na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku uplynulý štvrtok primátor Ján Ferenčák.

Naplnila sa dohoda z roku 1992

Podľa primátora tak bola naplnená dohoda o vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov ešte z roku 1992, keď došlo k odčleneniu Ľubice od Kežmarku. „Odstránili sa všetky prekážky, ktoré bránili v uplatnení tohto rozhodnutia vlády,“ odpovedal primátor na otázku, prečo k tomu došlo až po toľkých rokoch. Primátor zdôraznil, že zámena časti katastrálneho územia nemá žiaden vplyv na vlastnícke vzťahy na zamieňaných územiach. „Všetci, ktorí sú vlastníkmi pozemkov v danom území, zostávajú nimi aj teraz. Menila sa len hranica katastrálneho územia. Nezmenila sa ani rozloha katastrov Ľubice či Kežmarku. Nie je pravda, ak niekto tvrdí, že prišiel o nejakú výmeru,“ dodal Ferenčák. Zmena katastrálnej hranice pre obyvateľov sídliska Juh znamená, že si môžu previesť byty do svojho vlastníctva. „Všetky sporné bytovky už ležia v katastri mesta
Kežmarok,“ uviedol primátor. Zároveň vyzval všetkých obyvateľov na dotknutom území, aby požiadali o odkúpenie bytov a zápis do katastra. „Už nie je prekážka, ktorá by im bránila k priznaniu si svojho vlastníctva a mohli s nimi narábať podľa svojho uváženia,“ dodal Ferenčák. Na pričlenenom území žije okolo štyritisíc obyvateľov, ktorí majú ako trvalý pobyt uvedené mesto Kežmarok.

Hranica katastra sa posunula tesne za cirkevnú školu. Snímka: rov

Mesto chce rokovať s Ľubicou o ďalšom postupe

Pre mesto má táto zmena význam aj v tom, že bude môcť konečne investovať do obnovy územia, ktoré bolo roky zanedbávané práve pre nevyjasnené vzťahy. „Mesto Kežmarok nemá záujem na danom území stavať. Chceme toto územie len obnoviť,“ povedal primátor. Kežmarok podľa Ferenčáka najbližšie čakajú rokovania s obcou Ľubica aj o majetkoprávnych vzťahoch v tomto území, keďže obec je vlastníkom viacerých pozemkov. Kežmarok má záujem na odkúpení, zámene či inom spôsobe riešenia vlastníckych vzťahov pozemkov na sídlisku Juh, aby tu mohlo investovať do obnovy územia. Bývalý primátor Kežmarku Igor Šajtlava upozornil, že celému sporu ešte zrejme nie je koniec. „Chcem všetkým pogratulovať, i keď pozor, mám informácie, že na toto sa ešte chystá veľmi silný protivník. Treba byť opatrný a v strehu. V každom prípade som rád, že to takto dopadlo,“ uviedol Šajtlava.
Obyvateľov sídliska Juh na rokovaní zastupiteľstva zaujímali aj také praktické otázky, komu majú platiť dane z nehnuteľnosti. Keďže daňové priznania sa podávajú k stavu platnému ku koncu roka, za uplynulý rok budú ešte Južania platiť dane z nehnuteľnosti obci Ľubica, na budúci rok by daňové výmery už malo posielať mesto Kežmarok.

Ľubica zbrane neskladá

O stanovisko sme požiadali aj starostu obce Ľubica Jána Kapolku. „Z kroku katastrálneho odboru okresného úradu bola obec prekvapená. Do dnešného dňa nemáme oznámené, že bola zmenená katastrálna hranica. Katastrálny odbor sme 25. mája požiadali o vyjadrenie, na základe akých listín je na liste vlastníctva vyznačená plomba. Ani toto vyjadrenie nám doposiaľ nebolo doručené. Po preskúmaní skutočností, na základe ktorých sa udiala táto zmena, zaujmeme oficiálne stanovisko a využijeme všetky zákonné prostriedky a právne možnosti, aby sa tento stav zmenil,“ uviedol Ján Kapolka.

Rastislav Ovšonka