Centrum Starej Ľubovne odbremení obchvat

Juhovýchodný obchvat bude stáť 2,3 milióna eur. PSK uvoľní na túto investíciu 1,35 milióna eur, milión schválilo mestské zastupiteľstvo ešte 21. júna.

Nová cesta uľahčí dopravu cez mesto. Snímka: Mesto Stará Ľubovňa

Juhovýchodný obchvat predstavuje výstavbu novej cesty v dĺžke 919 metra, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy, a to cestu III/3146 vedúcu v smere Jakubany, Nová Ľubovňa a Stará Ľubovňa – Levočská ulica a cestu III/3120 Stará Ľubovňa – Prešovská ulica. Tá sa ďalej napája na cestu I. triedy I/68 na trase Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov. Juhovýchodný obchvat je cieľom vedenia mesta už niekoľko desaťročí. V súčasnosti prejde Námestím sv. Mikuláša denne viac než šesťtisíc vozidiel.

Čakať už nechceli

V roku 2015 definitívne ukončilo mesto majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod plánovanou obchvatovou komunikáciou s výmerou 22-tisíc metrov štvorcových. Hodnotu pozemkov určil znalec na vyše 436-tisíc eur. V roku 2016 pozemky mesto odpredalo PSK za jedno euro. PSK sa zmluvne zaviazal previesť pozemky späť mestu v prípade nerealizovania výstavby obchvatu do 15 rokov. Zámerom Prešovského samosprávneho kraja bolo financovanie obchvatu cez európske zdroje. Posledný návrh bol Integrovaný regionálny operačný program. Tu však bolo podmienkou financovania obchvatu vypracovanie Plánu udržateľnej mobility. Plán by však dokončili v roku 2020, teda na konci programového obdobia operačného programu. „Po dohode s PSK sme našli také riešenie, že sme združili finančné prostriedky v objeme 2,35 milióna eur. 1,35 milióna dá Prešovský samosprávny kraj, jeden milión eur mesto Stará Ľubovňa,“ vraví primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. 21. júna 2018 schválili mestskí poslanci uznesením spolufinancovanie stavby a 25. júna potvrdili realizáciu združenej investície aj poslanci PSK.

Podpísali memorandum

V stredu 18. júla podpísali memorandum medzi PSK a mestom Stará Ľubovňa, takisto vznikne aj dohoda o spolupráci, kde budú uvedené podmienky financovania stavby, termín realizácie a taktiež usporiadanie cestnej siete po výstavbe. Na obchvat je už vydané platné stavebné povolenie. Verejné obstarávanie v ideál­nom prípade potrvá dva až tri mesiace a keď ho podľa Ľuboša Tomka vyhlásia ešte v priebehu prázdnin, na jeseň by mohol byť zazmluvnený zhotoviteľ. „Či sa začne v roku 2018 alebo 2019 nie je až také dôležité, hlavné je, že sa začne. Juhovýchodný obchvat s rozpočtovým nákladom predstavuje riešenie zníženia dopravnej zaťaženosti centra mesta. Skráti sa vzájomná vzdialenosť Levočskej a Prešovskej ulice o približne dva kilometre. Zníži sa hluk a nehodovosť a tiež dôjde k zlepšeniu kvality životného prostredia,“ konštatuje primátor mesta.

Riešia aj Vansovej ulicu

Do skladačky dopravného odľahčenia zapadá aj Vansovej ulica. Aby mal podľa Tomka obchvat pravú hodnotu pre mesto, potrebujú vybudovať aj Vansovej ulicu, kde vedia celé sídlisko Západ a značnú časť mesta naviesť na obchvat a odkloniť tak dopravu z centra mesta. Rozpočet na tento úsek si vyžiada asi 700-tisíc eur. Mesto zatiaľ vysporiadalo 150 účastníkov, ostávajú mu štyri parcely.

Jana Tomalová