Historický kalendár – 27. týždeň

» 4. júla zomrel kňaz Štefan Foltinovič (18. stor. – 4. 7. 1828 Veľká). Rímskokatolíckym farárom vo Veľkej sa stal 24. mája 1807. Zaoberal sa zveľadením cirkevného majetku. Počas jeho pôsobenia v roku 1809 bola čiastočne opravená budova fary. Vo Veľkej pôsobil do svojej smrti.

» 4. júla sa narodil náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár Ján Sladkai (4. 7. 1778 Krupina – 3. 2. 1841 Spišská Belá). Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Bratislave, neskôr na univerzite v Jene. Pracoval ako vychovávateľ a v roku 1807 sa stal kňazom v Prešove. V roku 1812 bol farárom, neskôr seniorom
13 spišských miest v Spišskej Belej. Zaoberal sa aj medicínou, poskytoval zdravotné služby. Bol autorom pohrebnej reči a príležitostnej básne.

» 5. júla sa narodil maliar a lekárnik Teodor Csontváry-Kostka (5. 7. 1853 Sabinov – 20. 6. 1919 Budapešť). Študoval na gymnáziu v Užhorode, potom farmáciu, krátko právo. Po roku 1894 študoval maliarstvo v Mníchove, Karlsruhe, Düsseldorfe
a na Académie Julien v Paríži. V roku 1881 podnikol prvú študijnú cestu do Ríma. Od roku 1884 začal pracovať ako lekár v Haliči pri Lučenci. V roku 1900 bol v Dalmácii, v roku 1902 maľoval v Banskej Štiavnici, vo Vysokých Tatrách, vo Švajčiarsku a v Taliansku v okolí Neapola, v roku 1903 v Bosne a Hercegovine, v západnej Európe a na Blízkom východe. V mladosti sa zapodieval aj chémiou, mineralógiou, geológiou, pokúšal sa o filozofiu a právo. Podstatnú časť svojho života strávil na území Slovenska. Hoci jeho rodina pochádzala pôvodne z Poľska a Spiša, vystupoval ako uhorský vlastenec. Po prvom pokuse o obraz Tatier roku 1880 začal systematicky maľovať až od roku 1893.