Historický kalendár – 29. týždeň

» 17. júla zomrel podnikateľ Pavol Geruška (4. 8. 1854 Štítnik – 17. 7. 1933 Poprad). V roku 1880 bol jedným z iniciátorov založenia vtedajších popradských mestských kúpeľov Kvetnice, ktorá sa neskôr stala liečebňou tuberkulózy a najmä v medzivojnových rokoch významne dopĺňala nedostačujúcu kapacitu liečebných ústavov vo Vysokých Tatrách. Geruška sa ako mladý človek usadil v Poprade, kde si otvoril obchod s potravinami a bol spoluzakladateľom škrobárne a pivovaru. Spolupracoval s regionálnou tlačou a zverejňoval v nej drobné článočky k problematike cestovného ruchu a k otázkam propagácie Tatier.

» 18. júla sa narodil maliar Andrej (Andor) Boruth (18. 7. 1873 Slovenské Nové Mesto – 22. 8. 1955 Tatranská Polianka). Po štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Budapešti bol na pobyte v Mníchove, Paríži a Madride. Do Tatier prichádzal na dlhšie pobyty od roku 1901. Keď sa v roku 1911 natrvalo usadil v Tatranskej Polianke, bol už umelcom svetového mena. Jeho zásluhou sa Tatranská Polianka stala známym umeleckým centrom. Maľoval portréty návštevníkov Tatier, pozadím často boli tatranské vrcholy. Námety pre tvorbu poskytol aj podtatranský ľud. Maľoval tatranské krajinky, zvlášť často Slavkovský štít. Nebol síce krajinárom, ale podarilo sa mu vytvoriť pozoruhodné diela. Roku 1922 pripravil v Tatranskej Polianke výstavu maliarov a grafikov Vysokých Tatier.

» 19. júla sa narodila akademická maliarka a horolezkyňa Ludmila (Lída) Hynková (19. 7. 1908 Praha – 18. 10. 1988 Praha). Detstvo a mladosť prežila v Břeclavi na južnej Morave, kde aj ukončila gymnaziálne štúdiá. Po oslobodení nasledovalo štúdium práva, ktoré úspešne ukončila, no nestalo sa jej povolaním. V roku 1948 bola prijatá do spolku výtvarných umelcov Marold a zároveň bola registrovaná v Českom fonde výtvarných umelcov. Od roku 1948 bola členkou horolezeckého zväzu JAMES, ako horolezkyňa získala II. výkonnostnú triedu. Bola jediná, ktorá maľovala Tatry z horolezeckých „ciest“ a z vrcholov. Od päťdesiatych rokov dominuje v jej tvorbe vysokohorská tematika. Podnikala tvorivé cesty aj do iných veľhôr. Za tie roky zvečnila na svojich plátnach okrem svojich obľúbených tatranských motívov, medzi ktoré patrili hlavne oblasť Bielovodskej doliny so Zeleným plesom v Kačacej doline, Litvorové pleso, Zamrznuté pleso v Svišťovej doline, Ťažké a Zmrzlé pleso v Ťažkej doline, Hviezdoslavov vodopád, majestátny Kriváň ako aj okolie Popradského plesa, atď. Za svoje rozsiahle maliarske dielo získala rad vysokých ocenení.

» 23. júla sa narodil kňaz a entomológ Ján Husz (23. 7. 1843 Poprad – 7. 7. 1916 Budapešť). V Poprade navštevoval evanjelickú ľudovú školu. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Kežmarku a potom študoval na kolégiu v Prešove. Štúdium ukončil v roku 1863 maturitnou skúškou a v tom istom roku sa zapísal na prešovskú teologickú akadémiu. V roku 1866 zložil v Dobšinej skúšku pod vedením superintendanta Mádayho. Študoval aj na univerzite v Jene. V roku 1870 sa vrátil do Veľkej, kde pôsobil v ľudovej škole 34 rokov ako učiteľ. Bol členom mestského zastupiteľstva a dozorcom Velickej sporiteľne. Bol aj presbyterom evanjelického cirkevného zboru a členom školskej rady. V roku 1905 odišiel do Popradu a do roku 1915 pôsobil ako kustód v Karpatskom múzeu. Zaoberal sa entomológiou a zbierky múzea obohatil o početné zbery hmyzu. V roku 1915 sa pre ťažkú chorobu vzdal svojich funkcií a vysťahoval sa do Budapešti, kde zomrel.

» 23. júla sa narodil administratívny pracovník, športovec a hokejista Rudolf Tomašek (23. 7. 1908 Margecany – 13. 10. 1986 Poprad). Mladosť prežil u rodičov v Prešove. Navštevoval Štátnu priemyselnú školu – odbor umelecké rezbárstvo v Prešove a Košiciach. Od mladosti sa venoval aktívne športu, najmä futbalu a ľahkej atletike. Až neskoršie si obľúbil ľadový hokej, ktorému zostal verný až do smrti. S ľadovým hokejom začal v Banskej Bystrici, kde hral za ŠK Sláviu v rokoch 1930 – 1932. V sezóne 1932/1933 hral za ŠK Sláviu Prešov. Odtiaľ odišiel do AC Nitra, kde odohral sezónu 1933/1934. V roku 1935 došlo k zlúčeniu HC Poprad a ŠK Vysoké Tatry, ktorého sa Tomašek stal členom. Bol kapitánom mužstva a spolu so Slávikom vybavoval aj organizačné veci. Rudolf Tomašek sa dostal aj do slovenského národného mužstva a reprezentoval ho i v zahraničí. Bol členom Slovenského zväzu ľadového hokeja, kde hájil záujmy Popradu. Plne sa venoval klubu a okrem reprezentácie na ihrisku aj organizoval, rozhodoval zápasy a patril k pilierom popradského hokeja. Po skončení športovej činnosti sa venoval výchove mladých hokejistov, pôsobil ako tréner a funkcionár. Doviedol popradský dorast do I. ligy. Za svoju celoživotnú činnosť získal veľa športových vyznamenaní.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.