Hozelec rieši problémy so skládkou v Žakovciach

Z interných zdrojov sme začiatkom roka obnovili obecný rozhlas, ktorý nám teraz funguje bezdrôtovo a nahrádza nám aj pokazenú sirénu. Rozhlasom sme tak vyriešili varovný systém v obci a od ministerstva vnútra žiadame ešte aj RDS systém.

Obecný úrad v Hozelci. Snímka: rov

Z vlastných zdrojov sme šli aj do plného rozsahu osvietenia obce, zo 63 svetiel sme ich počet rozšírili na 103. Tohto roku je práve 60 rokov od zapojenia verejného osvetlenia, skoro na výročie sme osvetlenie obnovili. Predminulý týždeň sme dokončili nasvietenie kostola a chceme nasvietiť aj evanjelickú zvonicu. Z úradu vlády sme dostali dotáciu na detské ihrisko, tohto roku ho chceme vybudovať na nádvorí materskej školy. V spolupráci s PSK sme požiadali o dotáciu na futbalové ihriská a chodník okolo ihriska. Máme podané aj projekty na rekonštrukciu domu smútku a hasičskej zbrojnice. V rámci obce chceme zrekonštruovať aj chodníky a dobudovať časť kanalizácie. Intenzívne komunikujeme s ministerstvom životného prostredia ohľadom skládky odpadu v Žakovciach, a tiež s predstaviteľmi samosprávy aj s prevádzkovateľom skládky, so Slovenskou správou ciest a cieľom týchto stretnutí by mal byť v budúcnosti obchvat Hozelca. Nemôžeme už súhlasiť s tým, aby všetky autá prechádzali centrom obce. Naďalej nám pokračuje komasácia, chceli by sme ju dokončiť čím skôr. Vytvorí sa nám nová IBV. Cez víkend sme mali akciu Vitaj leto spojenú s hasičskými pretekmi. Tento rok sme mali ukážku leteckých modelov na ihrisku, spestrením pre občanov bola možnosť zalietať si  aj na lietajúcej motorke. Intenzívne pracujeme na monografii obce, chceli by sme ju vydať do konca roka. Sme jedna z mála obcí, ktoré stále nemajú monografiu. Vďaka tomu sme sa dostali k informáciám, o ktorých sme ani sami netušili. Chcel by som vyzdvihnúť činnosť našich dôchodcov, ktorí sa veľmi aktívne podieľajú na živote v obci, toho roku začali aj s fašiangovým sprievodom.  Aj tento rok budeme mať memoriál na počesť Mareka Rigdu, ktorý tragický zahynul ako lekár a záchranár pri havárii vrtuľníka.

Jozef Pavligovský
starosta obce Hozelec