Rekonštrukcia námestia je len časťou riešenia

Súťaž by mala nastaviť podmienky rozvoja a nie iba náhodné umiestňovanie objektov.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Ilustračná snímka: archív PN

Mesto Poprad vyhlásilo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov Širšie centrum a Námestie sv. Egídia. „Bolo to logickým krokom z hľadiska záujmu o rekonštrukciu námestia, ale hlavne v zmenách územného plánu sa pristúpilo k vymedzeniu územného plánu zóny Centrum, ktorý by mal byť, podobne ako aj ďalšie, schválený do 1. januára 2020,“ informoval predseda Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Martin Baloga.

Od súťažiacich čakajú aj návrh na symbol mesta

Súťaž nerieši samotnú rekonštrukciu plochy námestia, ale širšie centrum mesta. „Problém nie je ani tak, ako vyzerá námestie a ako tu ľudí dostať, ale aj to, že ľudia sa tu nemajú ako dostať nejakým zaujímavým ťahom, ktorý by ich tu dotiahol. Zámerom je, aby aj prístupové trasy na námestie boli riešené ako atraktívne pešie priestranstvá, ktoré prirodzene vygradujú v priestore námestia,“ uviedol Baloga.
Súčasťou podmienok vyhlásenej súťaže je aj ideový zámer, čo by chcelo mesto v tejto lokalite riešiť a tiež požiadavky, ktoré sú pre spracovateľov povinné. Spracovatelia musia riešiť celé územie centra, nevylučuje sa pritom ani zahrnutie ďalších priestorov, ako je napríklad areál bývalého pivovaru. Spracovatelia tiež musia navrhnúť navzájom prepojený systém verejných priestorov nadväzujúci na pešie ťahy, musia rešpektovať kultúrne a prírodné hodnoty a tiež niekoľko ďalších podmienok. Riešitelia by tiež mali navrhnúť nejaký príznačný prvok či atraktivitu, ktorý by sa mohol stať v budúcnosti symbolom mesta. „Čo to konkrétne bude, závisí na súťažiacich,“ uviedol Baloga.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Snímka: Andrea Jurčáková

Rýchle riešenia neexistujú

Predseda rady pre priestorové plánovanie nesúhlasí s tým, že súťaž sa vyhlasuje krátko pred komunálnymi voľbami a robí sa „narýchlo“. „Načasovanie vyhlásenia súťaže nesúvisí s komunálnymi voľbami. To súvisí so systematickou prípravou, keď sa najskôr pripravovali základné strategické dokumenty ako je územný plán a program rozvoja, následne sa pripravovala koncepcia tejto súťaže a až po príprave základných dokumentov sa pristúpilo k vyhláseniu súťaže,“ uviedol Baloga. Ďalším krokom by mal byť územný plán zóny Centrum a až potom sa môže pristúpiť ku konkrétnym rekonštrukciám či výstavbe. „Pri takomto zadaní neexistujú rýchle riešenia. Každá rekonštrukcia a úprava v tomto území určite presiahnu jedno, možno aj dve volebné obdobia,“ doplnil Baloga. Urbanizmus je podľa neho beh na dlhé trate. Dôležité je mať víziu a cieľ. Akékoľvek rýchle riešenia len preto, aby bolo vidieť, že sa niečo urobilo, by mohli byť podľa Balogu skôr plytvaním verejnými financiami.

Územný plán mesta Poprad. Ilustračná snímka: rov

Chyby v urbanizme nás dobiehajú

Martin Baloga tiež upozornil na to, že v minulosti, po spojení Popradu, Veľkej a Spišskej Soboty bol vypracovaný plán na to, ako má vyzerať centrum Popradu. Podľa neho existujú veľmi zaujímavé urbanistické projekty, ktoré riešili centrum mesta, priestor medzi centrom a železničnou stanicou či napojenie na sídlisko Západ. „Žiaľ, nikdy z nich nebola ani len časť realizovaná a teraz nás to dobehlo. Chceme nastaviť podmienky, aby sme umožnili rozvoj mesta tak, aby sme dosiahli nejaký konkrétny cieľ a nie iba náhodne umiestňovali objekty v území.“
Architekti a urbanisti majú na vypracovanie návrhov čas do 1. októbra. Výsledky by mali byť známe najneskôr 23. októbra. Víťazný návrh získa 15-tisíc eur, druhý desaťtisíc eur a tretí najlepší návrh získa päťtisíc eur. Porotu budú tvoriť okrem Martina Balogu a poslanca Slavomíra Božoňa aj Tibor Haluška z mestského úradu a ďalší štyria českí a slovenskí architekti.

Rastislav Ovšonka