Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 27. týždeň

* Minister obchodu udelil riaditeľovi Spišskobelianskej sporiteľne Arminovi Mayerovi koncesiu na stavbu železničnej trate normálneho rozchodu zo stanice Spišská Belá do Tatranskej Kotliny s podmienkou do jedného roka začať so stavbou.
* Minister pôdohospodárstva rozhodol o premiestnení Okresného lesného úradu zo Spišskej Soboty do Popradu. Táto zmena bola prvým reálnym krokom sústrediť úrady verejnej správy v Poprade a urobiť tak z neho funkčné sídlo okresu.
* Producenti dreva zo Spišskej župy založili od začiatku júla obchodnú spoločnosť, ktorej kmeňový kapitál je vo výške 250-tisíc korún. Spoločnosť rozhodla o zriadení skladov dreva v Poprade a v Spišskej Novej Vsi.
* Ešte 27. júna sa v hoteli Royal (dnes Európa) v Poprade konalo zhromaždenie Uhorského karpatského spolku, ktoré viedol jeho predseda gróf Alexander Teleki. Napriek dnes všeobecne zaužívanému klišé o útlme činnosti toto popiera už samotná hodnotiaca správa, ako aj fakt, že počet členov spolku stúpol z 1 600 na 2 400. Samotné miesto konania nasvedčovalo, že aj cez tento spolok sa Poprad usiluje o to, aby sa stalo ďalším sídlom Uhorského karpatského spolku (po Kežmarku, Levoči a Spišskej Novej Vsi).
* Bohatú koncertnú činnosť v Tatranskej Polianke obohatil 4. júla unikátny koncert umelcov zo Švédska. Výnos z koncertu bol venovaný v prospech rozvoja Spišského domova. O pár dní neskôr bol koncert budapeštianskych umelcov, medzi ktorými bol aj klavírny virtuóz Gyö­r­gy Rósa.
* V továrni na výrobu papiera v Poprade vypukol 5. júla v popoludňajších hodinách požiar veľkých rozmerov. Vďaka rýchlemu zásahu hasičov zo samotnej fabriky, mesta a okolitých obcí sa podarilo požiar lokalizovať len na časť fabriky. Úplne zhorel sklad lepidla, kde bolo aj ohnisko požiaru, bezprostredne susediace kancelárie a strojovňa boli uchránené. Škody sú značné. (arg)