Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 30. týždeň

* Zlá správa z bojísk v Taliansku prišla aj do váženej rodiny Payerovcov z Veľkej. Ich syn Johann, poručík 85. pešieho pluku padol pri bojoch v Dolomitoch. Padol vo veľmi mladom veku, dokonca nestihol v kežmarskej Obchodnej akadémii zmaturovať.
* Na zasadnutí vedenia Uhorského karpatského spolku prehodnocovali rast členskej základne. V novej sekcii Predhorie Tatier so sídlom v Poprade registrujú 150 členov. Rozsiahla bola diskusia o stavbe chaty v Batizovskej doline.
* Uhorský botanik, profesor Budapeštianskej univerzity Ján Tuzson bol autorom projektu botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. Plán výstavby predstavil vedeniu osady koncom júla, pričom upozornil najmä na problém prístupovej cesty.
* Kaštieľu v Batizovciach stanovili znalci hodnotu stotisíc korún a v nej ho od Mariássyovcov odkúpila grófka Berta Dessewffy. Stal sa jej letným sídlom. Kúpou sa podarilo zachrániť barokový skvost v tejto časti tatranského predhoria.
* Nevídaná prietrž mračien postihla Vysoké Tatry 28. júla. Trvala 4 hodiny. Od Bieleho Váhu až po Bielu vodu sa všetky toky vyliali z brehov a spôsobili veľké škody. Až po ďalších ôsmich hodinách začali hladiny tokov klesať.
* Poľovnícke šťastie sa 26. júla priklonilo na stranu kežmarského poľovníka Aladára Weina. V lesoch nad Majerkou ulovil jeleňa šestnástoráka. Rozpätie parožia bolo 135 cm, vážilo 10 kg, jeleň vážil 200 kg.
* Po úmrtí vrchného notára Kleina v Spišskej Belej sa uskutočnili voľby nového nositeľa tejto významnej funkcie vo verejnej správe mesta. Konali sa 27. júla pod dohľadom župného notára Ujfalussyho v zastúpení vicežupana. Víťazom sa stal Dr. Friedrich Szutoris.
* Firma Karl Wein darovala nemocnici v Kežmarku 10-tisíc korún. Príspevok nemocnici podmienila kvalitnou starostlivosťou o jej chorých robotníkov. (arg)