V Malej Frankovej pripravujú spomienku na rodáka Jána Čarnogurského

Koncom minulého roku v spolupráci so Správou a údržbou ciest PSK bol v obci položený nový asfaltový povrch na ceste III/3110 z dolného konca obce po obecný úrad. Našou prioritou je rekonštrukcia cesty od obecného úradu na horný koniec, ktorá je už dlhodobo v havarijnom stave.

Snímka: archív

Obec v snahe urýchliť opravu dala vypracovať projektovú dokumentáciu na najkritickejšie úseky. Oporný múr medzi potokom a cestou je podmytý, už neplní svoju funkciu ochrany cesty. Teraz je hrozbou, že v čase záplav padne do vody. Dopravná komisia PSK schválila opravu jedného úseku, kde oporný múr už padol do potoka. Na tento úsek prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Boli by sme radi, keby sa práce začali čo najskôr, lebo tu mrazy prichádzajú skoro. Obec má podaný projekt na stavebné úpravy a zateplenie budovy obecného úradu. Vyhodnocovanie projektov je však veľmi zdĺhavé a spomaľuje celý proces realizácie. Pripravujeme projekty na rozšírenie infraštruktúry napríklad na skrášlenie centra obce, chceli by sme to spojiť s odtokom povrchových vôd, úpravami rigolov. Minulý rok schválili miestnu akčnú skupinu Tatry Pieniny LAG, cez ňu by sme radi podali projekt na turistické informačné stredisko s galériou. S Centrom podpory regionálneho rozvoja v okrese Kežmarok máme záujem o prípravu projektov pre malých a stredných podnikateľov, hlavne farmárov.

Chodník korunami stromov je postavený v katastrálnom území Malej Frankovej. Snímka: rov

V rámci rozvoja cestovného ruchu bol dobrým nápadom investora spojiť tri doliny okolo Spišskej Magury – Bachledovu dolinu Ždiar, Jezersko a Malú Frankovú. Na hrebeni Spišskej Magury v katastrálnom území Malá Franková minulý rok  postavili Chodník korunami stromov a vyhliadkovú vežu. Prístup do areálu Ski Bachledova je z Malej Frankovej zabezpečený po novej lesnej ceste. Zjazdovú trať v časti Malá Franková zatiaľ zabezpečuje kotva, sedačková lanovka bude postavená podľa plánu a možností na budúci rok. Každoročne sa v obci koná spomienkové stretnutie na nášho vzácneho rodáka špirituála, doktora teológie a filozofie Jána Čarnogurského. Tento rok bude táto spomienka 21. júla pri príležitosti 80 rokov od jeho úmrtia.

Frankovčan. Snímka: archív

Goralské tradície našich predkov udržiava a zveľaďuje na svojich úspešných vystúpeniach doma i v zahraničí miestny folklórny súbor Frankovčan, malé deti sú združené a tancujú v súbore Furmanček.

Jozef KROMKA
starosta obce Malá Franková