Zomrel významný tatranský historik Ivan Bohuš starší

V stredu 11. júla nás opustil známy historik, tatrológ, bibliograf a muzeológ Ivan Bohuš starší. Narodil sa 27.novembra 1924 v Dechtároch, okres Liptovský Mikuláš. V Poprade pôsobil v rokoch 1949-1957. Postupne sa individuálnym štúdiom a rečovými dispozíciami vypracoval na jedinečného znalca Vysokých Tatier.

Od roku 1942 bol dobrovoľným horským záchranárom, od roku 1945 tajomníkom Záchranného zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov. V roku 1948 bol iniciátorom založenia Tatranskej horskej služby. V rokoch 1949 – 1957 bol riaditeľom Tatranského múzea v Poprade. V roku 1957 zakladal Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde bol jeho riaditeľom do roku 1967. V roku 1950 bol jeden zo zakladateľov Tatranskej horskej služby.

V rokoch 1946 – 1948 pôsobil ako externý redaktor Tatranského vysielania Československého rozhlasu v Košiciach. V roku 1952 založil a do roku 1955 bol redaktorom bulletinu Tatranské múzeum, v rokoch 1952 – 1960 bol členom predsedníctva Zväzu slovenských múzeí a v rokoch 1957 – 1959 redaktorom jeho celoslovenského orgánu Múzeum. Bol dlhoročným prispievateľom aj do Podtatranských novín.

Po nástupe do funkcie riaditeľa Tatranského múzea v Poprade v poslednej chvíli zachránil pred zničením množstvo vzácnych historických dokumentov. Medzi jeho samostatné publikácie patrili: Poprad – brána do Vysokých Tatier, Kúpele Gánovce, Na Rysy po stopách V. I. Lenina, Potulky po Tatrách, Na každom kroku kameň, Kriváň (v spoluautorstve), Krásy Tatier, Tatranský kaleidoskop, Osudy tatranských osád, Tatry očami Buchholtzovcov, Szontaghovci a Vysoké Tatry, Osudy Štrbského Plesa v zrkadle dejín 1872-2002, Vysoké Tatry : rozprávanie o názvoch a o prvých výstupoch na tatranské vrcholy, Od ohnísk a kolíb po tatranské vrcholy, Tatranské doliny v zrkadlení času, Tatranské chaty, majáky v mori skál a snehu. Bibliografie: Vysoké Tatry 1945-1961, 1964; Vysoké Tatry 1919-1944, 1972 [Zv. I.-IV.]; Vysoké Tatry do roku 1918. Okrem toho mu vyšlo mnoho kníh v spoluautorstve, ďalej početné štúdie, expertízy, články v zborníkoch a periodikách. Získal viacero ocenení,  v roku 1978 bol nominovaný na udelenie Národnej ceny SSR, z politických dôvodov ju však nedostal. V roku 1995 sa stal čestným členom Spišského dejepisného spolku.

V apríli tohto roku mu vyšla posledná kniha Príbehy zemepisných názvov Vysokých Tatier.

Posledná rozlúčka s Ivanom Bohušom starším sa uskutoční v piatok, 13. júla 2018 o 13.00 hod na cintoríne v Tatranskej Lomnici.

Česť jeho pamiatke!