Basketbalovú halu posunuli o ulicu ďalej

Poslanci nesúhlasili ani s jedným návrhom, ktorý podalo vedenie mesta.

Štúdia Basketbalovej tréningovej haly v Poprade. Ilustračná snímka: Slovenská basketbalová asociácia

V pondelok 30. júla sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade. Hlavným bodom programu bolo schválenie lokality pre výstavbu novej basketbalovej haly. O prenájom pozemkov požiadala Slovenská basketbalová asociácia, ktorá plánuje v Poprade vybudovať Tréningovú basketbalovú halu Poprad. Poslanci mali rozhodovať o štyroch lokalitách – na Sídlisku Juh pri Spojenej škole na Letnej ulici, pri Aréne Poprad, pri Strednej priemyselnej škole a pri budúcom skejtparku.

Halu navrhli na poli pri Suchoňovej ulici

Ani jeden z predložených návrhov však nenašiel dostatočnú podporu poslancov. „V prípade lokality na Juhu III sa poslanci zhodli na tom, že tam to nejdeme umiestniť. Podľa územného plánu je tam síce možné postaviť takúto halu, ale nebola ochota umiestniť tam takúto aktivitu. Na lokalitu pri Aréne tiež nebol jednotný pohľad. Padol návrh, aby sa ľadová plocha presunula do vnútrobloku na Juh III, ale poslanci sa nezhodli. V prípade lokality pri SPŠ my nemôžeme rokovať, pokiaľ ten pozemok nie je náš. Je to pozemok samosprávneho kraja a zároveň by tam bol problém s dopravou. Posledná lokalita pri skejtparku je tiež územím, kde nevlastníme pozemky. Až potom vznikol návrh za Suchoňovou ulicou,“ uviedol poslanec Slavomír Božoň. Ide o lokalitu za sídliskom Juh III, kde mesto pred časom vykúpilo pozemky pre budúcu bytovú výstavbu.

Na Letnej chcú zachovať zeleň

Ide o lokalitu známu aj ako budúci Juh IV. Mesto tu vlastní pozemky, avšak územný plán tu predpokladá výstavbu bytov a rodinných domov. V súčasnosti sa tu pripravuje výstavba bytového a parkovacieho domu. Basketbalová hala by mala stáť vedľa pripravovaných objektov. „Padol názor, aby sme hľadali lokalitu, kde nezhoršíme komfort tam žijúcim obyvateľom a zároveň to bude vyhovovať väčšine. Tiež to nie je ideálne riešenie, keďže v územnom pláne tam máme definované iné využitie. Nevyhnutná bude zmena územného plánu,“ dodal Božoň. Na návrh poslanca Milana Barana, ktorý podporili aj ostatní, dôjde aj k zmene územného plánu v lokalite na Letnej ulici, aby tam nebolo možné v budúcnosti stavať. Mala by tam zostať zeleň s tým, že tam bude možné osadiť detské ihriská či drobné športoviská. Poslanci tiež schválili zmeny v rozpočte a rozhodli o pridelení mestského nájomného bytu na Rázusovej ulici na jeden rok novému farárovi farnosti Poprad-Juh Jozefovi Benkovi.

Basketbalisti vítajú každé riešenie

„My sme boli prekvapení, pretože o tomto variante sa vôbec nehovorilo. Bolo to pre nás niečo nové. Vítame každé riešenie, ktoré umožňuje výstavbu haly. Hlavne je to krok, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Naša žiadosť môže byť skompletizovaná a môže sa s ňou pracovať ďalej. Druhá dôležitá vec je, že sa môžu spustiť všetky potrebné kroky, aby sa s týmto územím dalo pracovať, či už je to územný plán, územné rozhodnutie a ďalšie procesy k zväzu a ministerstvu, aby sme jednoducho nestrácali čas,“ uviedol športový riaditeľ Basketbalového klubu Poprad Michal Weinciller.
Zástupcovia Basketbalového klubu Poprad sa však ešte budú musieť oboznámiť s navrhnutým riešením, keďže tento návrh podali poslanci až priamo na zastupiteľstve a zatiaľ nebol priestor na oboznámenie sa s detailami navrhnutého riešenia. „Pre nás je podstatné, že projekt môže pokračovať ďalej,“ dodal Weinciller.

Rastislav Ovšonka