Drevomorka pribrzdila práce na Ľubovnianskom hrade

Palác Lubomirských chcú pre verejnosť sprístupniť do dvoch rokov.

Barokový paláca alebo aj Palác Lubomirských na Ľubovnianskom hrade. Snímka: rov

Obnovu barokového paláca alebo aj Paláca Lubomirských na hrade Ľubovňa hneď na začiatku tohto roka pribrzdilo počasie. Oveľa väčším problémom však bolo objavenie drevomorky, ktorá patrí k najznámejším a veľmi nebezpečným drevokazným hubám. „Prinieslo to práce navyše. Museli sme dať preč podlahy, napádala dokonca aj murivo. Bojovali sme s ňou asi mesiac a pol, ale túto fázu už máme za sebou. Čiastočne nás to však zdržalo v prácach,“ uviedol riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.

Do dvoch rokov chcú palác sprístupniť

Samotnej rekonštrukcii barokového paláca predchádzalo viacero výskumov – archeologický, umelecko-historický, architektonický, hydrologický či geologický. „Výskum je výskum, tam sa robia len sondy. Teraz, počas prác, sa odkryli pôvodné podlahy, objavili sme pôvodné suché záchody, ale aj čiernu kuchyňu, ktoré boli roky zamurované. Popri prácach sa odkryli aj pekné renesančné strieľne. Palác bol v minulosti napojený na renesančný obranný systém. Pre nás je prvoradá architektúra, aby sa tam zachovalo to najautentickejšie a až následne riešime expozície,“ dodal Mikulík. Prácam na samotnom objekte predchádzali práce v exteriéri. Bolo potrebné vyriešiť odvodnenie objektu ako aj celého tretieho nádvoria. Výkopy v niektorých miestach siahali až do hĺbky šiestich metrov. „Čo je asi najdôležitejšie, celý palác sa kvalitne odizoloval,“ uviedol Mikulík. Prvá etapa rekonštrukčných prác na barokovom paláci by mala byť ukončená v októbri tohto roku. Náklady na obnovu vyčíslil riaditeľ na 1,138 milióna eur. Obnovu paláca financuje Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom múzea.
Druhá etapa obnovy v objeme takmer 600-tisíc eur je naplánovaná na budúci rok. V rámci nej by sa malo robiť zastrešenie, vonkajšia fasáda, horné a dolné nádvorie a interiérové vybavenie. „Palácu chceme vrátiť pôvodný charakter. Má aj obranné prvky, preto tu chceme prezentovať chladné aj palné zbrane, ale bude tu aj prezentácia skladu, kuchyne a zázemie hornej – noblesnejšej časti. Chýbať nebude lapidárium. Vrchná časť bude venovaná Lubomirským a Raiszovcom. Bude to opäť expozícia nábytku, ale venovaná týmto dvom šľachtickým rodom, pretože Zamoyskí majú svoju samostatnú expozíciu inde. Prví turisti by si mohli zrekonštruovaný palác pozrieť v roku 2020.
Barokový palác bol postavený v roku 1642 a bol nepretržite obývaný, čo sa odrazilo aj na jeho viacerých prestavbách. Palác obývali aj poslední súkromní majitelia ľubovnianskeho hradného panstva – rodina Zamoyských do roku 1944. Pred nimi to boli Raiszovci a Lubomirskí.

Barokový paláca alebo aj Palác Lubomirských na Ľubovnianskom hrade. Snímka: rov

Turisti oceňujú, že sa hrad obnovuje

Ani po ukončení rekonštrukcie barokového paláca sa neukončia stavebné práce na hrade Ľubovňa. „Hrad nebude nikdy tip-top. Naďalej prechádza rekonštrukciou. Okrem tohto paláca stále robíme aj na gotickom paláci. Tieto práce financujeme z vlastných prostriedkov a prostriedkov ministerstva kultúry. Minulého roku sme robili jednu interiérovú klenbu a južný múr. Teraz chceme zachrániť pivnice, ktoré sa budú zhora izolovať, aby do nich nezatekalo. Stále nie sú doriešené kasárne, kde sa robí archeologický výskum a rokujeme so statikom ako uzavrieť vonkajšie hradby. Robíme aj archeologický výskum na štvrtom nádvorí. Tam sa našli tri detské kostry. Neobjasnených zaujímavostí na hrade je veľmi veľa,“ uviedol Mikulík. Stavebné práce na barokovom Paláci Lubomirských podľa riaditeľa len minimálne obmedzujú návštevníkov hradu. „Prehliadková trasa je trochu skrátená, ale na druhej strane je obohatená o expozíciu stavebníctva na hornom hrade a tiež malú výstavu venovanú poľskému kráľovi Jánovi Sobieskemu. Na druhej strane turisti veľmi dobre vnímajú, že na hrade sa pracuje. S dodávateľom prác je dohodnuté, že stále bude horné alebo dolné nádvorie priechodné,“ uviedol Mikulík. Doterajší vývoj návštevnosti v roku 2018 ukazuje, že by mohla byť prekonaná minuloročná rekordná návštevnosť, keď Ľubovnianske múzeum videlo 196-tisíc platiacich turistov. Hrad Ľubovňa patrí k najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Ku koncu júla už mali asi o desaťtisíc návštevníkov viac, ako v rovnakom období minulého roku. „Sú to krásne čísla. Venujeme sa kvalitnej obnove, dobrým výstavám či animáciám. Robíme všetko preto, ale nie sme na olympiáde,“ dodal Dalibor Mikulík.

Rastislav Ovšonka

Ľubovniansky hrad, Snímka: rov