Môžu udeliť už aj viac ako len jednu cenu

Na jednom z posledných zasadnutí sa zídu popradskí poslanci.

Ilustračná snímka: rov

Poslanci budú v závere augusta rozhodovať aj o udelení mestských ocenení. Po dlhšej dobe budú môcť opäť rozhodnúť o udelení viac ako len jednej ceny mesta. Túto zmenu štatútu mesta schválili popradskí poslanci len v júni tohto roku. Do uzávierky nominácií prišlo do podateľne mestského úradu deväť nominácií. Kandidátmi na cenu mesta sú bývalý primátor Ján Madáč, herec Vladimír Benko, volejbalista Tomáš Kmeť, folkloristka Nina Krigovská, aktivista Ján Simkanič, tanečníci Blažena a Pavol Zalomoví a tiež Divadlo Commedia, Folklórny súbor Vagonár a Zariadenie pre seniorov na Komenského ulici v Poprade. Slávnostné zasadnutie, na ktorom budú odovzdané mestské ocenenia, sa uskutoční 19. októbra.

Prerokujú petíciu o hale

Mestské zastupiteľstvo tiež prerokuje petíciu za schválenie zámeru výstavby Basketbalovej tréningovej haly v Poprade v lokalite Juh III. Mesto tak musí urobiť aj napriek tomu, že už na ostatnom rokovaní v závere júla rozhodlo o umiestnení basketbalovej haly v lokalite označovanej ako Juh IV. Podľa zákona zastupiteľstvo musí petíciu prerokovať, ak ju podpíše minimálne tisíc ľudí alebo najmenej osem percent oprávnených voličov. Petíciu za výstavbu haly vo vnútrobloku sídliska Juh podpísalo 1 846 osôb, z ktorých mesto uznalo 1 707 podpisov. Poslanci tak uvedenú petíciu len zoberú na vedomie. Ešte predtým však musia umožniť vystúpiť predstaviteľom petičného výboru na zastupiteľstve.

Štúdia Basketbalovej tréningovej haly v Poprade. Ilustračná snímka: Slovenská basketbalová asociácia

HK je už Hokejový klub Poprad

Rovnakým uznesením skončí aj informatívna správa o predaji spoločnosti HK Poprad. Na základe zmluvy o predaji spoločnosti z 13. augusta novozaložená akciová spoločnosť Hokejový klub Poprad nadobudla celý majetok spoločnosti HK Poprad, s.r.o., ktorá doposiaľ prevádzkovala mužský seniorský hokej v meste Poprad. Nová firma sa stala vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových a nemajetkových práv spoločnosti HK Poprad. Nová spoločnosť ako kupujúci vstúpila do právneho postavenia pôvodnej firmy HK Poprad vo všetkých zmluvách s tretími osobami, vrátane zmluvných vzťahov s Mestom Poprad. Mesto zároveň vyzvalo novú firmu, aby vo vzťahu k schváleným dotáciám a zmluvám o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Poprad preukázala, že spĺňa všetky zákonné podmienky a Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad.
Rokovanie poslancov začne vo štvrtok 30. augusta o 9.00 h na Mestskom úrade v Poprade. Zasadnutie je verejné.

Rastislav OVŠONKA