Pietne spomienky 74. výročia SNP

Prinášame vám prehľad pietnych spomienok pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania v našom regióne. Podstatná časť sa koná v utorok 28. augusta. Tu sú:

Pamätník obetiam vojny v Hranovnici. Ilustračná snímka: rov

Štrba

28. august o 11.30 h pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Smútiaca mať

Poprad

28. august o 13.00 h pietny akt kladenia vencov pri pamätníku v Parku hrdinov pri železničnej stanici (12.45 h zraz účastníkov pred Mestským úradom)

Svit

28. august o 13.30 h pietna spomienka pri pamätníku v parku (po skončení stretnutie pri Kolibe)

Veľká Lomnica

28. august o 16.00 h pietna spomienka pri spoločnom hrobe partizánov na miestnom cintoríne

Stará Ľubovňa

28. august o 13.00 h pietna spomienka pri pamätníku padlých pred Domom kultúry, o 13.30 h prezentácia zborníka V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938 – 1948 v obradnej sieni MsÚ a o 14.30 h pietny akt pri pamätníku padlých na Hrade Ľubovňa

Podbanské

Oblastné oslavy SNP za účasti 11 tatranských a podtatranských miest a obcí a OblV SZPB Liptovský Mikuláš a Poprad

29. august o 10.00 h pietny akt kladenia vencov pri pamätníku na ústrednom parkovisku Podbanské (08.00 h odchod autobusu z parkoviska Billa v Poprade)

Hlavným organizátorom je tento rok Mesto Liptovský Hrádok.

Hranovnica

1. september o 10.00 h kladenie vencov pri Pamätníku padlým v SNP pod Dubinou

Spišská Belá

4. september o 13.00 h pietna spomienka pri pamätníku Socha partizána