Tatry oslobodzoval aj poručík Achmadulin z Baškirska

Pri príležitosti 74. výročia SNP vám v spolupráci s vojnovým historikom Marcelom Maniakom prinášame portrét partizánskeho veliteľa Vafu Mustafoviča Achmadulina.

Ilustračná snímka: Pavel Hanko

Od polovice septembra 1944 pôsobil vo Vysokých Tatrách partizánsky oddiel s rovnomenným názvom. Bol súčasťou partizánskej brigády Za slobodu Slovanov, v ktorej bol zaradený ako jej 10. oddiel. Veliteľom tohto oddielu bol Vafa Mustafovič Achmadulin.

Po vojenskej kariére netúžil

Vafa Mustafovič Achmadulin sa narodil 22. februára 1922 v dedine Sulejmanovo v Baškirskej republike. Mladý Vafa sa veľmi rád učil, a preto aj Lemez-Tamskú strednú školu, ktorú navštevoval, ukončil s vyznamenaním. Od roku 1939 do roku 1940 pracoval v školstve. V roku 1940 bol povolaný do Červenej armády. Nadriadení ho chceli poslať študovať na vojenské učilište, ale Achmadulin veľmi netúžil po vojenskej kariére. Nakoniec sa predsa stal poslucháčom plukovnej školy telefonistov. Práve počas štúdia ho na Ukrajine zastihlo napadnutie Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom a začiatok Veľkej vlasteneckej vojny. Ťažko sa mu ako nováčikovi slúžili prvé dni na fronte. Zo začiatku musela jeho jednotka stále ustupovať a dvakrát sa prebíjali z obkľúčenia. Po rozpade jednotky sa sovietski vojaci ukrývali v okolitých lesoch a niektorí sa postupne pridávali k partizánom. Aj Vafa Achmadulin sa neskôr stal príslušníkom partizánskeho oddielu Smrť fašizmu.

Zo Sulejmanova do Valaskej a Tatier

Na jeseň 1943 bol vyslaný na Ukrajinský štáb partizánskeho hnutia. Tam absolvoval špeciálny kurz prieskumníkov. Aj keď sa nikdy nechcel stať vojenským veliteľom, vymenovali ho za veliteľa partizánskeho oddielu. Po skončení šesťmesačnej školy bol zaradený do skupiny prieskumníkov, ktorá bola v noci z 5. na 6. augusta 1944 vysadená na Slovensku. Spolu s Achmadulinom bolo v tejto skupine ďalších 14 prieskumníkov. Po vysadení a spojení s domácimi antifašistami 9. septembra 1944 vznikol v obci Valaská partizánsky oddiel Vysoké Tatry. Za veliteľa bol vymenovaný poručík Achmadulin. Následne sa tento oddiel presunul do oblasti Vysokých Tatier, kde pôsobil od polovice septembra 1944 až do oslobodenia. Dňa 2. februára 1945 sa Achmadulinov oddiel pri Liptovskom Hrádku spojil s jednotkami 1. československého armádneho zboru.

V Povstaní partizánsky veliteľ, po vojne učiteľ

Do skončenia 2. svetovej vojny pôsobil Vafa Achmadulin ako zástupca náčelníka ROVD Užhorodskej oblasti na Ukrajine. V roku 1945 bol demobilizovaný a vrátil sa do rodného Baškirska. Od roku 1946 do roku 1949 učil na Kurgatovskej sedemročnej škole. Od roku 1949 do roku 1951 bol riaditeľom Abdrachimovskej sedemročnej školy. Do roku 1964 vyučoval na ďalších rôznych školách. Od roku 1964 do roku 1984 pôsobil ako učiteľ ruského jazyka a literatúry, a zároveň ako riaditeľ Lemez-Tamskej strednej školy v Mečetlinskom rajóne. Pri výročiach SNP niekoľkokrát navštívil aj Československo. Vrátil sa na miesta, kde v rokoch 1944 – 1945 pôsobil so svojim partizánskym oddielom. Navštívil Liptovský Hrádok, Liptovskú Kokavu, Podbanské, Pribylinu a Poprad. Bolo mu udelených niekoľko vysokých sovietskych a československých radov a vyznamenaní. Zomrel 16. novembra 1998 v Ufe. Lemez-Tamská stredná škola, ktorú navštevoval a neskôr v nej aj pôsobil, nesie dodnes jeho meno. O činnosti partizánskeho oddielu Vysoké Tatry a o jeho veliteľovi bolo napísaných niekoľko kníh.

Marcel Maniak

Vafa Achmadulin pri pamätníku na Štrbskom Plese. Snímka: archív Marcela Maniaka